Utbildningskrav för diisocyanater: Ändringsföreskrift AFS 2022:1

I den här artikeln beskriver vi hur vi anpassar iChemistry utifrån att ändringsföreskrift AFS 2022:1 går igenom 24 aug 2023, gällande ändringar kring utbildningskrav för diisocyanater. 


Sverige har sedan länge haft utbildningskrav för diisocyanater, men i samband med att nu även EU inför utbildningskrav 24 aug 2023 för diisocyanater*, anpassas den svenska lagstiftningen med ändringsföreskrift AFS 2022:1.


För att stötta er i att veta vilka produkter som omfattas av EU:s krav på utbildning, tog vi förra året fram en restriktionslista som heter REACH Utbildningskrav för diisocyanater. Den ingår som standard för alla kunder inom EU. Kika i överblicken i iChemistry för att se om ni har produkter innehållande dessa diisocyanater.


Många av er har den svenska tillvalslistan som kallas för AFS 2011:19 Utbildningskrav (e §). Alla diisocyanater som finns i EU-listan "REACH Utbildningskrav för diisocyanater" kommer att plockas bort från den svenska listan AFS 2011:19 Utbildningskrav (e §) och alltså bara finnas i EU-listan. Detta för att undvika dubbelreglering, vilket speglar ändringsföreskriften väl. Övriga diisocyanater kommer att finnas kvar på den svenska listan. Inga ämnen försvinner alltså helt; de kommer fångas upp på antingen EU-listan eller den svenska listan.*Post 74 i REACH Annex XVII. Kravet gäller diisocyanater med följande struktur O=C=N-R-N=C=O


Utdrag från ändringsföreskrift 2022:1: 


Är ni intresserade av de svenska listorna Utbildningskrav, Medicinska kontroller och Tjänstbarhetsintyg är ni välkomna att kontakta er kundansvarige eller Kundtjänst support.se@intersolia.com.


Behöver ni stöttning i att utbilda er personal är ni välkomna att kontakta våra konsulter: consulting@intersolia.com 


Länk till ändringsföreskrift AFS 2022:1


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.