PFAS (Restriktionslista)

Sedan den 20 maj 2023 erbjuds alla kunder restriktionslistan PFAS som tillvalslista. Kontakta er kundansvarige om ni är intresserade av listan, eller kontakta support.se@intersolia.com


PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser och kallas ibland också högfluorerade ämnen. Dessa kan vara skadliga för människa och miljö och bryts ner mycket långsamt i naturen (persistenta) - de kallas ibland för "forever chemicals".


PFAS har många användningsområden, det används bl.a. i brandskum, regnkläder, nonstick-beläggningar för stekpannor, livsmedelsförpackningar, kosmetiska produkter, ytbehandlingar för textilier, färger m.m.


ECHA har publicerats ett lagförslag om förbud mot tusentals PFAS-ämnen, och med den här restriktionslistan får ni möjlighet att redan nu hålla koll på vilka av era produkter som innehåller PFAS, så att man i god tid kan börja fasa ut dessa där det är möjligt.


Mer information om lagförslaget på Kemikalieinspektionens hemsida: 

https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2023-02-07-nytt-eu-forbud-kan-stoppa-all-tillverkning-och-forsaljning-av-pfas


Ta del av förslaget på ECHAs hemsida: 

https://echa.europa.eu/en/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/72301/term


När vi hämtar listan med ~11000 ämnen (kriterier = CAS- och EG-nummer) kontrollerar vi källor som överensstämmer med OECD:s och ECHAs definition av PFAS, så vi täcker t.ex. OECD:s lista.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.