REACH Bilaga XVII Begränsning

Listan består av kriterier (CAS- och EG-nummer) för kemiska ämnen som har någon form av begränsning vad gäller användning och utsläppande på marknaden i den europeiska unionen, enligt REACH. Listan kan benämnas som "REACH förteckning över begränsade ämnen" eller helt enkelt som "REACH bilaga XVII".


Majoriteten av kriterierna (CAS- och EG-nummer) samlas in direkt från ECHAs officiella webbplats för Förteckning över begränsningar. Sedan 25 mars 2023 har vi även kompletterat listan med ytterligare kriterier (CAS- och EG-nummer). Våra EHS-konsulter har gjort utredningar av alla ämnesgrupper och varianter av ämnen, och kompletterat listan med ämnen som inte finns på ECHAs officiella sida för REACH Annex XVII, men som per definition omfattas av begränsningar. Vi hjälper er alltså att enkelt hitta fler ämnen som omfattas av begränsningar inom EU.


Tips!

Följ dessa steg för att ta reda på vilket ämne som orsakar matchningen mot restriktionslistan. 

1. Gå till Överblick > Restriktions- och förbudslistor > REACH Bilaga XVII Begränsning

2. Klicka på en produkt. Då hamnar då på produktens iSafe/produktinfo.

3. Scrolla ner till fältet Restriktions- och förbudslistor och hitta "REACH Bilaga XVII Begränsning". Där ser du vilket ämne som orsakar matchningen.
4. Om ni vill veta koncentrationen av det ämnet i produkten, kan ni antingen kolla avsnitt 3 i produktens SDB, eller klicka på "Visa sammansättning" längst ner på sidan.


Om ni vill veta mer om ämnet som orsakar matchningen, kan ni söka efter det på ECHAs hemsida, eller kontakta våra EHS-konsulter på consulting@intersolia.com som gärna hjälper er vidare.


Tänk på att restriktionslistan är indikativ, d.v.s. listan kommer att visa alla produkter som har CAS- eller EG-nummer för ämnen på listan, utan hänsyn till användningsområde eller koncentrationshalt. Om ni hittar produkter som inte omfattas av restriktionerna, kan ni välja att exkludera dessa från listan.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.