REACH Bilaga XVII Begränsning

Om listan

Begränsningslistan i REACH-förordningen omfattar ämnen både i kemiska produkter och artiklar. Många av begränsningarna gäller försäljningen av kemiska produkter och artiklar till allmänheten, men det finns begränsningar som också kan vara viktiga för dem som säljer varor och kemiska produkter till andra företag eller är slutanvändare av kemiska produkter.


En begränsning kan gälla för ett enskilt ämne eller en grupp ämnen. För allmänheten kan begränsningar också vara baserade på produktklassificering. Exempel på begränsningar inkluderar rentav förbud, koncentrationsgränser eller förbud mot ämnen i vissa typer av material eller produktkategorier. Andra exempel på begränsningar inkluderar krav på att kemiska produkter ska vara märkta eller behovet av utbildning för att hantera produkten.


Listan i iChemistry består av ämnen med CAS- och/eller EC-nummer som samlats in direkt från ECHAs officiella lista över ämnen som är begränsade enligt REACH. Sedan 25 mars 2023 har vi även kompletterat listan med ytterligare kriterier (CAS- och EG-nummer). Våra EHS-konsulter har gjort utredningar av alla ämnesgrupper och varianter av ämnen, och kompletterat listan med ämnen som inte finns på ECHAs officiella sida för REACH Annex XVII, men som per definition omfattas av begränsningar. Vi hjälper er alltså att enkelt hitta fler ämnen som omfattas av begränsningar inom EU. 


Jag har produkter på listan - vad ska jag göra?

NI behöver undersöka vilken typ av begränsning ämnet har, är det t.ex. ett förbud eller bara begränsat för en viss typ av användning? Detta är information som du kan hitta på ECHAs webbplats när du vet vilket ämne som orsakar matchningen mot begränsningslistan. Följ dessa steg för att ta reda på vilket ämne det är:


1. Gå till Överblick > Restriktions- och förbudslistor > REACH Bilaga XVII Begränsning.


2. Klicka på en produkt för att komma till produktens iSafe/produktinformation.


3. Bläddra ner till fältet Restriktions- och förbudslistor och hitta REACH Bilaga XVII Begränsningslista och hitta ämnet under Anledning.


4. Om ni vill veta koncentrationen av det ämnet i produkten kan du antingen kontrollera avsnitt 3 i produkternas säkerhetsdatablad eller klicka på "Visa sammansättning" längst ner på sidan.


Använd sedan ämnets CAS- eller EG-nummer för att söka på ECHA:s hemsida för att undersöka vilka typ av begränsning ämnet har. Notera att eftersom våra konsulter har kompletterat listan, kan det finnas enstaka ämnen där det inte framgår på ECHA vilken begränsning som finns. I de fallen kan ni skriva till support@intersolia.com så hjälper vi er att hitta vilken s.k. post ämnet tillhör.


Restriktionslistan kommer att flagga alla produkter som innehåller ämnen på XVII-listan, oavsett hur ert specifika användningsområde ser ut. Om er användning av produkten inte omfattas av lagstiftningen kan ni välja att exkludera den från listan. Observera också att vi har en annan restriktionslista som kallas REACH Bilaga XVII Begränsningslista - Endast för yrkesmässig användning, där vi har uteslutit vissa av posterna som bara är begränsade för s.k. konsumentanvändning och inte för yrkesmässig användning.


Skulle ni behöva hjälp från våra EHS-experter är ni varmt välkomna att skriva till consulting@intersolia.com

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.