Allergener (restriktionslista)

Om listan

Allergener visar vilka kemiska produkter i din inventering som klassificeras som allergiframkallande/känslighetsframkallande (H317, H334) eller innehåller EUH-fraser EUH202, EUH203, EUH204, EUH205 eller EUH208.


Jag har produkter på listan - vad ska jag göra?

Du kan överväga att byta ut produkterna och i de fall där det inte är möjligt kan du behöva granska riskbedömningarna för dessa produkter. Vissa produkter kan kräva utbildning av personal.


Kontakta gärna våra EHS-experter om du behöver hjälp: consulting@intersolia.com

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.