REACH Bilaga XVII Begränsning (Endast för yrkesmässig användning)

25 mars 2023 lanseras restriktionslistan: REACH Bilaga XVII Begränsning (Endast för yrkesmässig användning)


I iChemistry finns det två restriktionslistor för REACH bilaga XVII:


1. REACH Bilaga XVII Begränsning

2. REACH Bilaga XVII Begränsning (Endast för yrkesmässig användning)


Den första listan (1) är den "fullständiga listan" och inkluderar alla ämnen med begränsningar (identifierade med CAS- och EG-nummer) som antagits inom ramen för REACH.Vissa av ämnena är dock endast begränsade i så kallad konsumentanvändning, och har inte de restriktionerna i yrkesmässig användning. Därför kan den första listan (1) ge falska träffar på listan, eftersom de flesta kunder av iChemistry använder kemikalier som professionella användare, och inte som konsumenter i det sammanhanget.


Därför har vi skapat den andra listan (2) för att göra den mer relevant och lätthanterlig för professionella användare.


Följande poster är borttagna eftersom restriktionerna inom ramen för REACH endast omfattar produkter eller tjänster för allmänheten: 3, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 40, 48, 55, 57, 69, 72, 75, 77Ni är välkomna att kontakta våra EHS-konsulter om ni behöver hjälp: consulting@intersolia.com


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.