REACH Kandidatlistan över SVHC

Om listan

Ämnen som har särskilt farliga egenskaper (SVHC-ämnen) kan föras upp på kandidatlistan. Det är Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) som utvärderar underlaget och tar beslut om ämnen uppfyller kriterierna för att föras upp på listan. Listan kallas kandidatlistan eftersom ämnena på listan är kandidater för Bilaga XIV (Tillstånd) i REACH-förordningen. Kandidatlistan uppdateras normalt två gånger om året.


Kriterierna samlas från ECHAs webbplats och hålls uppdaterade kontinuerligt enligt den officiella webbplatsen för kandidatlistan över ämnen av mycket hög oro för tillstånd.


Ett ämne som finns med på kandidatlistan kan fortfarande användas, men företag omfattas informationsplikt. Det innebär att företag som säljer kemiska produkter och varor behöver informera sina kunder. Som slutanvändare kan ni behöva vidta extra försiktighetsåtgärder vid hanteringen av produkten för att undvika skadlig exponering.


För varor måste ämnet redovisas om koncentrationen överstiger 0,1 viktprocent, och för företag som säljer kemiska produkter måste ämnet redovisas i säkerhetsdatabladet om koncentrationen är lika med eller överstiger 0,1 viktprocent. Det kan också finnas krav på att informera ECHA vid tillverkning eller import av varor som innehåller mer än 0,1 %, och mängden av ämnet överstiger 1 ton per år.


För att underlätta materialåtervinning infördes en skyldighet att rapportera ämnen på kandidatlistan i varor 2021 i en specifik databas, SCIP-databasen. Detta lagkrav anges i Avfallsdirektiv 2008/98/EG.


Jag har produkter på listan - vad ska jag göra?

Ett bra första steg är att undersöka vilket ämne i din kemiska produkt som orsakar matchning mot listan.


Följ dessa steg för att hitta ämnet:


1. Gå till Överblick > Restriktions- och förbudslistor > REACH kandidatlista över SVHC.


2. Klicka på en produkt för att komma till produktens iSafe/produktinformation.


3. Bläddra ned till fältet Restriktions- och förbudslistor och hitta "REACH kandidatlista över SVHC". Där ser du vilket ämne som orsakar överensstämmelse under "Anledning".


4. Om du vill veta koncentrationen av detta ämne i produkten kan du antingen kontrollera avsnitt 3 i produkten SDB eller klicka på "Visa sammansättning" längst ner på sidan.


Vi rekommenderar att fasa ut produkter som innehåller ämnen på kandidatlistan om det är möjligt. Kontakta er leverantör för att inleda en dialog eller genomföra undersökningar om alternativa produkter självständigt. Kom ihåg att ämnen på kandidatlistan är kandidater för Bilaga XIV. Om ämnet senare finns med på Bilaga XIV kan det inte användas utan specifikt tillstånd.


Om du vill arbeta mer proaktivt för att fasa ut oönskade ämnen rekommenderar vi ChemSecs SIN-lista. Ämnen på dessa listor har särskilt farliga egenskaper och kan därför listas på kandidatlistan i framtiden.


Om du vill veta mer om ämnet som orsakar överensstämmelsen kan du söka efter det på ECHAs webbplats genom att använda CAS/EC-numret eller kontakta våra EHS-konsulter på consulting@intersolia.com som kan hjälpa dig vidare.


Kom ihåg att restriktionslistan är indikativ, dvs. kommer att visa alla produkter som har CAS- eller EC-nummer för ämnen på listan, oavsett användningsområde eller koncentrationsnivå. Om du hittar produkter som inte omfattas av restriktionerna kan du välja att utesluta dem från listan.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.