GADSL: Declarable and Prohibited

Om listorna


GADSL: Declarable

Relevant endast för underleverantörer till fordonsindustrin. Om en eller flera ämnen (CAS- och EG-nummer) matchar mot GADSL Declarable och om ämnena överskrider de definierade begränsade värdena specificerade med GADSL, måste du deklarera att dessa ämnen används.


GADSL Declarable är uppdelade i tre kategorier. Dessa kategorier indikerar varför ämnena matchar mot restriktionslistan:


LR – Lagreglerad

FA – För bedömning

FI – För information


Kontrollera vilken kategori ämnet matchar mot, se information på GADSLs hemsida:

www.gadsl.org 


GADSL: Prohibited

Relevant endast för underleverantörer till fordonsindustrin. Ett ämne som är märkt med "P" är förbjudet för alla fordonsändamål i minst en region/marknad eller får inte överskrida ett reglerat gränsvärde för alla fordonsändamål i minst en region/marknad. Restriktionslistan matchas mot ämnen (CAS- och EG-nummer) i dina kemiska produkter.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.