Drug Precursor (Restriktionslista)

Om listan

Produktionen och handeln med narkotikaprekursorer kräver licenser och övervakning. Huvudsyftet med direktivet är att förebygga olaglig användning av narkotikaprekursorer. Förteckningen över narkotikaprekursorer samlas från FÖRORDNING (EG) nr 273/2004 i dess senaste version. Alla CAS-nummer från listan hämtas utan undantag.


Jag har produkter på listan - vad bör jag göra?

Om du ser att du har produkter inventerade i iChemistry som matchar listan över narkotikaprekursorer kan du börja med att undersöka vilket ämne som orsakar matchningen och i vilken koncentration detta ämne finns i produkten.


För att göra detta går du till produkten i iSafe> Restriktions- och förbudslistor och ser ämnesnamnet under Anledning. Klicka sedan på Visa sammansättning (eller avsnitt 3 i SDB:t) för att se koncentrationsnivån för det ämnet. På så sätt kan du se om ämnet som orsakar matchningen finns i höga koncentrationer i din kemiska produkt eller inte.


Efter det behöver du göra en bedömning om din användning omfattas av restriktionerna i förordning (EG) nr 273/2004 eller inte. Om du behöver hjälp, kontakta våra experter inom miljö, hälsa och säkerhet genom att skicka ett e-postmeddelande till consulting@intersolia.com.


Källa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0273 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.