EU:s water framework directive (Restriktionslista)

Om listan

Denna restriktionslista baseras på CAS-numren som anges i DIREKTIV 2000/60/EG och dess ändringar. Direktivet syftar till att skydda och förbättra vattenkvaliteten.


Jag har produkter på listan - vad bör jag göra?

Om du ser att du har produkter i iChemistry som matchar mot listan kan du börja med att undersöka vilket ämne som orsakar matchningen och i vilken koncentration detta ämne finns i produkten.


För att göra detta går du till produkten i iSafe> Restriktions- och förbudslistor och ser ämnesnamnet under Anledning. Klicka sedan på Visa sammansättning (eller avsnitt 3 i SDB) för att se koncentrationsnivån för det ämnet. På så sätt kan du se om ämnet som orsakar matchningen finns i höga koncentrationer i din kemiska produkt eller inte.


Det kan vara nödvändigt att överväga substitution av produkten. Se till att riskbedömningen särskilt fokuserar på att förebygga utsläpp och läckage till avlopp och omgivning.


Källa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.