Sprängämnesprekursorer (Restriktionslista)

Navigera till Överblick > Restriktions- och förbudslistor
Observera att detta är en tilläggslista.


Om listan

Reglerna om sprängämnesprekursorer finns i EU-förordning 2019/1148. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som kan missbrukas för att tillverka hemmagjorda sprängämnen.


Listan i iChemistry består av CAS-nummer som anges i direktivet. De omfattas antingen av restriktioner eller rapporteringskrav. 


Se Bilaga I och Bilaga II: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1148


Jag har produkter på listan - vad ska jag göra?

Om du ser att du har produkter inventerade i iChemistry som matchar SÄP-listan kan du börja med att undersöka vilket ämne som orsakar matchningen och i vilken koncentration det ämnet finns i produkten.


Gå till produkten iSafe > Restriktions- och förbudslistor och se ämnets namn under Anledning. Klicka sedan på Visa sammansättning (eller avsnitt 3 i SDS) för att se koncentrationsnivån för det ämnet. På så sätt kan du se om ämnet som orsakar matchningen finns i höga koncentrationer i din kemiska produkt eller inte. Jämför koncentrationen med gränsvärdena i direktivet i Bilaga I eller Bilaga II.


Därefter behöver du göra en bedömning om du behöver ersätta produkten eller anpassa riskbedömningen på något sätt. Om du behöver hjälp, kontakta våra EHS-experter genom att skicka ett e-postmeddelande till consulting@intersolia.com.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.