SIN-listan

Om listan

SIN-listan (Substitute It Now) är en lista över farliga kemikalier som används i en mängd olika artiklar, produkter och tillverkningsprocesser runt om i världen.


SIN-listan består av kemikalier som har identifierats av den ideella organisationen ChemSec som SVHC (Substances of Very High Concern), baserat på de kriterier som definierats inom REACH, EU:s lagstiftning om kemikalier.


Kriterier (CAS och EC) samlas in från ChemSec:s webbplats.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.