REACH Utbildningskrav för diisocyanater

Lagstiftningen


Diisocyanater som anges i post 74 i bilaga XVII får inte användas som sådana, som en beståndsdel i andra ämnen eller ingående i blandningar för industriellt eller yrkesmässigt bruk efter den 24 augusti 2023, såvida inte:


(a) koncentrationen av diisocyanater som sådana och i blandningar är mindre än 0,1 viktprocent, eller 


(b) arbetsgivaren eller egenföretagaren säkerställer att industriella eller yrkesmässiga användare har med godkänt resultat slutfört utbildning om säker användning av diisocyanater innan de använder ämnena eller blandningarna. 


Källa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&from=EN 


Restriktionslistan i iChemistry


Vi har sedan den 12 september 2022 erbjudit en restriktionslista för REACH utbildningskrav för diisocyanater, så att ni kan hålla koll på era kemiska produkter som innehåller diisocyanater. Denna lista tillhandahålls som en standardlista för alla kunder som verkar inom EU.


Matchningskriterierna (CAS/EG-nummer) kommer endast generera en matchning om summan av matchade kriterier är 0,1 % eller mer i koncentration.


Förutom CAS- och EG-numren som du kan hitta direkt i bilaga XVII Entry 74, har våra EHS-konsulter kompletterat listan med ytterligare några diisocyanater som omfattas av kraven.


Om du ser att du har produkter inventerade i iChemistry som matchar listan för dessa utbildningskrav kan du börja med att undersöka vilket ämne som orsakar matchningen och i vilken koncentration det ämnet finns i produkten.


För att göra detta, gå till produktens iSafe > Restriktions- och förbudslistor och se ämnets namn under Anledning. Klicka sedan på Visa sammansättning (eller avsnitt 3 i säkerhetsdatabladet) för att se koncentrationsnivån för det ämnet. På så sätt ser du om ämnet som orsakar matchningen finns i höga koncentrationer i din kemiska produkt eller inte.


Utbildningskravet i Reach-begränsningen omfattar diisocyanater (de som hittas i post 74 bilaga XVII) där koncentrationen är över 0,1 viktprocent oavsett klassificering. 


Extra information till er som har tillvalslistorna "Utbildningskrav x4": 

Länk till ändringsföreskrift AFS 2022:1 som beskriver ändringen fro.m. 24 augusti 2023: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs-2022-1.pdf


Om du behöver hjälp, kontakta support.se@intersolia.com eller våra konsulter: consulting@intersolia.com

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.