Seveso (Restriktionslista)

Navigera till Överblick > Restriktions- och förbudslistor
Observera att detta är en tilläggslista.


Om listan

Sevesodirektivet är ett EU-direktiv (Direktiv 2012/18/EU) som reglerar hanteringen av farliga ämnen för att förhindra och minska riskerna vid stora olyckor. 


Listan består av faroangivelser och CAS-nummer som anges i direktivet.


Jag har produkter på listan - vad ska jag göra?

Om du ser att du har produkter inventerade i iChemistry som matchar Seveso-listan kan du börja med att undersöka vilket ämne som orsakar matchningen och i vilken koncentration det ämnet finns i produkten.


Gå till produkten iSafe > Restriktions- och förbudslistor och se ämnets namn under Anledning. Klicka sedan på Visa sammansättning (eller avsnitt 3 i SDS) för att se koncentrationsnivån för det ämnet. På så sätt kan du se om ämnet som orsakar matchningen finns i höga koncentrationer i din kemiska produkt eller inte.


Därefter behöver du göra en bedömning om du behöver substituera produkten eller anpassa riskbedömningen på något sätt. Om du behöver hjälp, kontakta våra EHS-experter genom att skicka ett e-postmeddelande till consulting@intersolia.com.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.