Allmänt om restriktions- och förbudslistor

Den här artikeln innehåller:


Vad är restriktions- och förbudslistor i iChemistry?


Om ni hanterar farliga kemiska produkter i er organisation behöver ni följa flera olika regler. Vissa ämnen har restriktioner eller förbud för användning. Men hur kan ni veta om de kemiska produkter ni använder innehåller dessa farliga kemikalier och om de omfattas av dessa regler?


Jo, alla era kemiska produkter har säkerhetsdatablad, och i dem finns information om klassificering i avsnitt 2 och en ämnestabell i avsnitt 3. iChemistry kan leta efter denna information och flagga produkter som omfattas av specifik lagstiftning. Denna information kan därför hjälpa er att veta vilka kemiska produkter ni bör vara uppmärksam på, och det finns vägledning på många ställen i iChemistry, till exempel i Överblicken i fältet Restriktions- och förbudslistor.


Intersolia bevakar kontinuerligt förändringar i lagstiftningen och ser till att vi har den senaste versionen av reglerna (ämneslistorna) minst fyra gånger om året.


Att arbeta med listorna i iChemistry

Tjänsten för restriktions- och förbudslistor i iChemistry är helt automatiserad. Det innebär att det finns vissa fall där du behöver göra en kompletterande bedömning om en produkt ska fortsätta vara på en lista eller inte. Till exempel kan begränsningen/förbudet för ett ämne bero på hur du använder produkten, eller i vilka mängder.


I dessa fall kommer iChemistry att flagga produkten på listan oavsett användning och koncentrationsnivåer. Om ni bedömer att produkten inte hör hemma på listan för er verksamhet, kan ni välja att exkludera produkten från listan.


Riktigheten i listorna är beroende av korrekta data från era leverantörer av säkerhetsdatablad. Om ni har en situation där denna obligatoriska information saknas, rekommenderar vi att ni kontaktar er leverantör och begär att de uppdaterar sina säkerhetsdatablad för att korrekt inkludera t.ex. CAS/EG-nummer om det saknas. Ni kan också manuellt inkludera en produkt på listan genom alternativet "Redigera produkt" i iSafe.


Lista över listor

Här är en länk till alla artiklar som beskriver våra begränsningslistor: 


Beskrivning av alla restriktions- och förbudslistor i iChemistry


Vi kan erbjuda följande listor i iChemistry.

Observera att vissa av dem ingår i ditt avtal, och vissa av dem är tilläggslistor.


 

Listans namnRegional lagstiftning
AllergenerGlobal
CMR-produkterGlobal
PFASGlobal
SIN-listGlobal
Article 95 Biocidal Products regulation EUEU
EU water framework directiveEU
Hormonstörande ämnenEU
PBT / vPvBEU
POP's (Persistent organic pollutants) EU
REACH Bilaga XIV TillståndEU
REACH Bilaga XVII BegränsningEU
REACH Bilaga XVII Begränsning (Endast för yrkesmässig användning)EU
REACH Kandidatlistan över SVHCEU
REACH Utbildningskrav för diisocyanaterEU
SevesoEU
Drug Precursor listEU/Branschspecifik
SprängämnesprekursorerEU/Branschspecifik
RoHSEU/Branschspecifik
GADSL: DeclarableBranschspecifik
GADSL: ProhibitedBranschspecifik
Volvo Svart och Grå listaBranschspecifik
Occupational exposure limit values in BelgiumBelgien
Giftige stofferDanmark
Grænseværdier for stoffer og materialerDanmark
Kemiske påvirkninger for gravide og ammendeDanmark
Kræftfremkaldende stofferDanmark
Uddannelseskrav til arbejde med epoxy og isocyanaterDanmark
Uønskede stofferDanmark
HTP-arvotFinland
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceFrankrike
Valori limite di esposizione professionaleItalien
Lijst van Potentieel ZZSNederländerna
Totale lijst van ZZSNederländerna
Biocidaktive stoffer godkjent i enkelte produkttypNorge
Biocidaktive stoffer under vurderingNorge
Den norske prioritetslistaNorge
Normverdier for forureina grunnNorge
ProduktforskriftenNorge
Varsling ved eksport av visse farlige kjemikalierNorge
Austrian ChemverbotsVÖsterrike
Grenzwertliste Austria / Austrian Occupational Exposure LimitsÖsterrike
Occupasional exposure limit values PolandPolen
Exposure limits SerbiaSerbien
SKIZ SerbiaSerbien
Candidate List SerbiaSerbien
EH40/2005 Workplace Exposure limitsStorbritannien
UK REACH List of restrictionsStorbritannien
UK REACH Authorisation ListStorbritannien
UK REACH Candidate listStorbritannien
AFS 2011:19 Medicinska kontroller (f §)Sverige
AFS 2011:19 Tjänstbarhetsintyg (g §)Sverige
AFS 2011:19 Utbildningskrav & Tjänstbarhetsintyg (Cyanoakrylater) (e+g §) Sverige
AFS 2011:19 Utbildningskrav (e §)Sverige
AFS 2018:1 - Hygieniska GränsvärdenSverige
AFS Grupp ASverige
AFS Grupp BSverige
EH40/2005 Workplace Exposure limitsSverige
Gravida och ammandeSverige
KEMI:s PRIO RiskminskningSverige
KEMI:s PRIO UtfasningSverige
PRIO Utfasning utan komplexa kolväten, butan och isobutanSverige
SLL-Health Care & Laboratory Prohibited & Phase out (available for SE market)Sverige
SLL-VVS & MD Prohibited & Phase out (available for SE market)Sverige
Chemikalien VerbotsverordnungTyskland
Potentielle ExplosionsgefahrTyskland
TRGS 900Tyskland
TRGS 905Tyskland
TRGS 907Tyskland
WGK: 1 (schwach wassergefährdend)Tyskland
WGK: 2 (deutlich wassergefährdend)Tyskland
WGK: 3 (stark wassergefährdend)Tyskland
WGK: AWG (allgemein wassergefährdend)Tyskland
WGK: NWG (nicht wassergefährdend)Tyskland
TSCA InventoryUSA
California Prop 65USAHjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.