Hormonstörande ämnen (Restriktionslista)

Från och med den 9 maj 2022 har vi en ny restriktionslista i iChemistry: Hormonstörande ämnen. Listan tillhandahålls som standard för alla kunder som verkar inom EU.


Om listan

Om en produkt finns på listan på grund av att den innehåller ett hormonstörande ämne, försök att ersätta produkten om det är möjligt. Hormonstörande ämnen kan bli definierade som SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter). SVHC-ämnen hamnar först på kandidatförteckningen, sedan kan de även tas upp på tillståndsförteckningen, bilaga XIV till REACH-förordningen.


För kemiska produkter som innehåller hormonstörande ämnen (ämnen på kandidatlistan) krävs i vissa fall tillstånd för att hantera produkten. Genom att ersätta behöver du därför inte bekymra dig om en komplicerad och kostsam tillståndsprocess. Det finns också krav på att information om hormonstörande ämnen måste anges i säkerhetsdatablad.


"Vi använder produkter som matchar mot listan i iChemistry – hur ska jag tänka?"


Om du ser att du har produkter inventerade i iChemistry som matchar listan över hormonstörande ämnen kan du börja med att undersöka vilket ämne som orsakar matchningen och i vilken koncentration detta ämne finns i produkten.


För att göra detta går du till produkten i iSafe > Restriktions- och förbudslistor och ser ämnesnamnet under Anledning. Klicka sedan på Visa sammansättning (eller avsnitt 3 i SDS) för att se koncentrationsnivån för det ämnet. På detta sätt ser du om ämnet som orsakar matchningen finns i höga koncentrationer i din kemiska produkt eller inte.


Nu när du har identifierat produkten, ämnet och ämnets koncentration kan du fatta beslut om följande:


Ersätt


Vad använder vi produkten till, och behöver vi en kemisk produkt för detta ändamål eller kan vi anpassa vår arbetsmetod så att behovet av en kemisk produkt minskar? Om en kemisk produkt behövs; Finns det ersättningsprodukter med lägre risk för exponering för hormonstörande ämnen?


Anpassa er riskbedömning


Hur kan vi minska risken för skadlig exponering? Hur används och hanteras produkten? Kan vi minska mängden produkt som hanteras per tillfälle? Vilken skyddsutrustning krävs? Granska en nuvarande riskbedömning och gör om den vid behov.


Gravida och ammande


Om du har kollegor/anställda som är gravida eller ammar är det extra viktigt att anpassa riskbedömningen för dessa personer så att de inte utsätts för hormonstörande ämnen.


Kunskap


Se till att de som hanterar hormonstörande ämnen vet att produkten är hormonstörande vid exponering och se till att de har den kunskap och de förutsättningar som krävs för att skydda sig mot exponering.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.