Hormonstörande ämnen (Restriktionslista)

Från och med den 9 maj 2022 har vi en ny restriktionslista i iChemistry: Hormonstörande ämnen / Potentiellt hormonstörande. Listan tillhandahålls som standard för alla kunder som verkar inom EU.


Om listan

Produkter som hamnar på den här listan är hormonstörande eller potentiellt hormonstörande.


Vi matchar produkter som antingen klassificeras med en av följande faroangivelser: EUH380, EUH381, EUH430, EUH431, eller har ett visst CAS/EG-nummer i produktens SDB avsnitt 3.


Vi samlar in CAS/EG-nummer från olika källor för att vara så omfattande som möjligt. En av källorna är ECHA, och från deras officiella lista inkluderar vi ämnen som fortfarande genomgår en bedömning, bara för att vara på den säkra sidan.


Anledningen att vi har med potentiellt hormonstörande ämnen, är för att området hormonstörande ämnen är komplicerat och man vet fortfarande ganska lite om vad som påverkar på vilket sätt. Alla verksamheter bör ha sin egen plan på hur man hanterar hormonstörande ämnen och vi anser att det är bättre att flagga ett ämne för mycket än ett för lite. Vår rekommendation för att arbeta med listan, är att kontrollera vilket ämne som orsakar matchningen för en produkt, se koncentrationsnivån av det ämnet och kolla upp det på t.ex. ECHAs hemsida för att läsa mer om det. Då har ni fått en bättre uppfattning om hur farlig produkten är, och kan bedöma om ni behöver anpassa riskbedömningen eller substituera produkten. När ni sett över en produkt på listan rekommenderar vi att ni lägger in en kommentar, för att komma ihåg vilken bedömning ni gjort."Vi använder produkter som matchar mot listan i iChemistry – hur ska jag tänka?"


Om du ser att du har produkter inventerade i iChemistry som matchar listan över hormonstörande ämnen kan du börja med att undersöka vilket ämne som orsakar matchningen och i vilken koncentration detta ämne finns i produkten.


För att göra detta går du till produkten i iSafe > Restriktions- och förbudslistor och ser ämnesnamnet under Anledning. Klicka sedan på Visa sammansättning (eller avsnitt 3 i SDS) för att se koncentrationsnivån för det ämnet. På detta sätt ser du om ämnet som orsakar matchningen finns i höga koncentrationer i din kemiska produkt eller inte.


Nu när du har identifierat produkten, ämnet och ämnets koncentration kan du fatta beslut om följande:


Ersätt


Vad använder vi produkten till, och behöver vi en kemisk produkt för detta ändamål eller kan vi anpassa vår arbetsmetod så att behovet av en kemisk produkt minskar? Om en kemisk produkt behövs; Finns det ersättningsprodukter med lägre risk för exponering för hormonstörande ämnen?


Anpassa er riskbedömning


Hur kan vi minska risken för skadlig exponering? Hur används och hanteras produkten? Kan vi minska mängden produkt som hanteras per tillfälle? Vilken skyddsutrustning krävs? Granska en nuvarande riskbedömning och gör om den vid behov.


Gravida och ammande


Om du har kollegor/anställda som är gravida eller ammar är det extra viktigt att anpassa riskbedömningen för dessa personer så att de inte utsätts för hormonstörande ämnen.


Kunskap


Se till att de som hanterar hormonstörande ämnen vet att produkten är hormonstörande vid exponering och se till att de har den kunskap och de förutsättningar som krävs för att skydda sig mot exponering.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.