Hormonstörande ämnen (Restriktionslista)

Från och med 9 maj 2022 har vi en ny restriktionslista i iChemistry: Hormonstörande ämnen. Listan ges som standard för alla kunder verksamma inom EU. 


Listan baseras på ECHA:s restriktionslista för hormonstörande ämnen (Endocrine disruptors / ED) som inkluderar de ämnen som genomgår en ED-bedömning enligt REACH eller biocidproduktförordningen som har tagits upp för diskussion till ECHA:s ED-expertgrupp. Restriktionslistan matchas mot ämnen i era inventerade produkter. 

 

Om en produkt har fastnat på listan på grund av att den innehåller ett hormonstörande ämne ska man försöka substituera produkten. Listan är alltså ett hjälpmedel för ett proaktivt kemikaliearbete.

 

Hormonstörande ämnen definieras som SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter). SVHC-ämnen hamnar först på kandidatförteckningen, sedan kan de även tas upp på tillståndsförteckningen, bilaga XIV till REACH-förordningen.

 

För kemiska produkter innehållande hormonstörande ämnen (ämnen på kandidatförteckningen) krävs i vissa fall tillstånd för att produkten ska få hanteras. Genom att substituera slipper man därför oroa sig för en krånglig och kostsam tillståndsprocess. Det finns också krav på att information om hormonstörande ämnen ska anges i säkerhetsdatablad.

 

 

”Vi använder produkter som matchar mot listan i iChemistry – hur ska jag tänka?”

 

Om ni ser att ni har produkter inventerade i iChemistry som matchar mot listan Hormonstörande ämnen, kan ni börja med att undersöka vilket ingående ämne det är som orsakar matchningen och i vilken koncentration det ämnet finns i produkten.

 

Det gör du genom att gå till produktens iSafe > Restriktions- och förbudslistor och se ämnet under Anledning. Klicka sedan på Visa sammansättning (eller avsnitt 3 i SDB) för att se koncentrationsnivån för det ämnet. På så sätt ser du om ämnet som orsakar matchningen finns i höga koncentrationer i er kemiska produkt eller inte.

 

Nu när ni identifierat produkten, ämnet och koncentrationen av ämnet, kan ni ta ställning till följande:

 

 • Substitution

  Vad använder vi produkten till, och behöver vi en kemisk produkt för detta syfte eller kan vi anpassa vårt arbetssätt så att behovet av en kemisk produkt minskar? Om en kemisk produkt behövs; finns det ersättningsprodukter med mindre risk för exponering för hormonstörande ämnen?

   
 • Anpassa din riskbedömning

  På vilka sätt kan vi minska risken för skadlig exponering?
  Hur appliceras/hanteras produkten? Kan vi minska mängden produkt som hanteras per tillfälle? Vilken skyddsutrustning krävs? Se över en nuvarande riskbedömning och gör om den vid behov.

   
 • Gravida och ammande

  Om ni har kollegor/anställda som är gravida eller ammande är det extra viktigt att anpassa riskbedömningen efter dessa personer så att de inte exponeras av hormonstörande ämnen.

   
 • Kunskap

  Se till att de som hanterar hormonstörande ämnen vet om att produkten är hormonstörande vid exponering och se till att de har den kunskap och förutsättningar de behöver för att skydda sig mot exponering.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.