REACH-opplæringskrav for brukere av produkter med diisocyanater

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.


Om lovverket


Diisocyanater oppført i oppføring 74 i vedlegg XVII skal ikke brukes som stoffer alene, som en bestanddel i annet stoffer eller i blandinger for industriell og profesjonell bruk etter 24. august 2023, med mindre:

a) konsentrasjonen av diisocyanater individuelt og i kombinasjon er mindre enn 0,1 vektprosent, eller


b) arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende sikrer at industrielle eller profesjonelle brukere har fullført opplæring i sikker bruk av diisocyanater før bruk av stoffet(e) eller blandingen(e).


Kilde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&from=EN


Restriksjonsliste i iChemistry


Vi har siden 12. september 2022 tilbudt en restriksjonsliste for REACH-opplæringskrav for brukere av produkter med diisocyanater, slik at du kan følge med på dine kjemikalier som inneholder diisocyanater.Denne listen er gitt som en standardliste for alle kunder som opererer i EU.


Samsvarskriteriene (CAS/EC-nummer) vil kun generere et samsvar hvis summen av konsentrasjonen av matchet CAS/EC er 0,1 % eller mer. Dette er fordi opplæringskravet kun gjelder dersom konsentrasjonen er over 0,1 %.


I tillegg til CAS- og EC-numrene som du finner i vedlegg XVII Entry 74 , har våre HMS-konsulenter supplert listen med noen ekstra diisocyanater som dekkes av kravene.


Hvis du ser at du har produkter på lager i iChemistry som samsvarer med listen for disse opplæringskravene, kan du start med å undersøke hvilket stoff som forårsaker matchingen og i hvilken konsentrasjon det stoffet er i produktet.


For å gjøre dette, gå til produktets iSafe/Produktinformasjon> Restriksjons- og forbudslister og se stoffnavnet under Årsak .

Gå deretter til Vis sammensetning (eller del 3 i sikkerhetsdatabladet) for å se konsentrasjonsnivået for det stoffet.På denne måten ser du om stoffet som forårsaker matchingen er tilstede i høye konsentrasjoner i ditt kjemiske produkt eller ikke.


Utdanningskravet i REACH-begrensningen dekker diisocyanater (de som finnes i oppføring 74 vedlegg XVII) der konsentrasjonen er over 0,1 vekt% uavhengig av klassifisering.

Hvis du trenger hjelp, vennligst kontakt support@intersolia.com eller våre konsulenter: consulting@intersolia.com


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.