PFAS (restriksjonsliste)

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.


Siden 20. mai 2023 kan vi tilby en PFAS-restriksjonsliste som en tilleggsliste. Kontakt din kontoadministrator hvis du er interessert i listen, eller kontakt support@intersolia.com.


PFAS står for Per- og polyfluoralkylstoffer og kalles noen ganger også høyfluorerte stoffer. Disse kan være skadelige for mennesker og miljø og brytes veldig sakte ned i naturen (persistent) – de kalles noen ganger «for alltid kjemikalier».


PFAS har mange bruksområder, det brukes i brannskum, regntøy, nonstick-belegg til stekepanner, emballasje, kosmetiske produkter, overflatebehandlinger for tekstiler, maling, etc.


ECHA har publisert et lovforslag som forbyr tusenvis av PFAS-stoffer, og med denne restriksjonslisten har du mulighet til å holde oversikt over hvilke av dine produkter som inneholder PFAS, slik at du kan begynne å fase dem ut i god tid der det er mulig.


Les forslaget på ECHAs nettside:


https://echa.europa.eu/en/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/72301/term


Når vi samler inn de ~11000 stoffene (kriterier = CAS og EC-nummer) sjekker vi kilder som stemmer overens med OECD og ECHA-definisjonen av PFAS, så vi dekker f.eks. OECD-listen.


Listen er basert på CAS og EC-nummer, som er matchet mot stoffene i de kjemiske produktenes SDB avsnitt 3. Listen er veiledende, dvs. at den ikke tar hensyn til konsentrasjonsnivåer.


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.