PFAS (restriksjonsliste)

Siden 20. mai 2023 kan vi tilby en PFAS-restriksjonsliste som en tilleggsliste. Kontakt din kontoadministrator hvis du er interessert i listen, eller kontakt support@intersolia.com.PFAS står for Per- og polyfluorerte stoffer og kalles noen ganger også høyfluorerte stoffer. Disse kan være skadelige for mennesker og miljø og brytes veldig sakte ned i naturen (persistent) – de kalles noen ganger for "alltid kjemikalier".PFAS har mange bruksområder, det brukes i brannskum, regntøy, nonstick-belegg til stekepanner, matemballasje, kosmetiske produkter, overflatebehandlinger for tekstiler, maling m.m.ECHA har publisert et lovforslag som forbyr ca. 10 000 PFAS-stoffer, og med denne restriksjonslisten har du mulighet til å holde oversikt over hvilke av dine produkter som inneholder PFAS, slik at du kan begynne å fase ut i god tid der det er mulig.Les forslaget på ECHAs nettside:

https://echa.europa.eu/en/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/72301/term


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.