REACH, vedlegg XVII, restriksjonsliste

Listen består av kriterier (CAS- og EC-nummer) for kjemiske stoffer som har en eller annen form for restriksjon når det gjelder bruk og markedsføring i den europeiske union, ifølge REACH. Listen er ofte kjent som "REACH-begrenset stoffliste" eller ganske enkelt som "REACH vedlegg XVII". 


Kriteriene er samlet inn fra ECHAs nettsted og holdes kontinuerlig oppdatert i henhold til den offisielle siden for stoffer begrenset under REACH.


Siden 25. mars 2023 har vi også supplert listen med tilleggskriterier (CAS- og EC-nummer). Våre HMS-konsulenter har utført undersøkelser av alle stoffgrupper og varianter av stoffer, og supplert listen med stoffer som ikke finnes på ECHAs offisielle nettside for REACH Annex XVII, men som per definisjon er underlagt restriksjoner. Vi hjelper deg derfor med å enkelt finne flere stoffer som er underlagt restriksjoner innenfor EU.

Husk at restriksjonslisten er veiledende, dvs. vil vise alle produkter som har CAS- eller EC-nummer for stoffer på listen, uavhengig av bruksområde eller konsentrasjonsnivå. Finner du produkter som ikke er omfattet av restriksjonene, kan du velge å ekskludere dem fra listen. 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.