Restriktionslistor Utbildningskrav x4

Fr.o.m. februari 2022 ändrar vi benämningen för dessa restriktionslistor kopplat till särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter, för att det ska bli ännu tydligare att se vilka produkter som omfattas av vilka krav. 


Listorna beskrivna i den här artikeln är tillvalslistor, kontakta er kundansvarige om ni är intresserade av att skaffa listorna till er iChemistry.


Listorna är baserade på svensk lagstiftning och är därför endast tillgängliga för den svenska marknaden.
Bakgrund och syfte:


Enligt AFS 2011:19, 37a-g§ finns det särskilda krav på utbildning, medicinska kontroller och/eller tjänstbarhetsintyg för hantering av vissa allergena kemiska produkter. 


Listan finns till för att hjälpa er att identifiera dessa särskilda krav och agera därefter för att skapa en säker arbetsmiljö samt undvika eventuella avgifter.


Länk till AFS 2011:19: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-foreskrifter-afs2011-19.pdf 


 


Fyra listor: 


 1. AFS 2011:19 Utbildningskrav (e §)
 2. AFS 2011:19 Medicinska kontroller (f §)
 3. AFS 2011:19 Tjänstbarhetsintyg (g §)
 4. AFS 2011:19 Utbildningskrav & Tjänstbarhetsintyg (Cyanoakrylater) (e+g §) 


Tips!

Undrar du varför en viss produkt finns på någon av listorna? Ta en titt i iSafe under 'Restriktions- och förbudslistor' vilket ämne som orsakar matchningen. Klicka sedan på "Visa sammansättning" för att se vilket CAS-nummer ämnet har, och sök sedan efter ämnet på ECHA:s hemsida för att veta mer om ämnet. Om ni känner er osäkra på om ni omfattas av de särskilda kraven tipsar vi om att höra av er till våra konsulter på consulting@intersolia.com
1. AFS 2011:19 UtbildningskravUtbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete med farliga kemiska produkter som innehåller diisocyanater, epoxiplastkomponenter, organiska syraanhydrider, formaldehydhartser, metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334. 


Produkter matchar mot restriktionslistan om produkten är klassad som H317/H334 och innehåller något av tidigare nämnda ämnesgrupper.


Regel för matchning i iChemistry:


Produkten är klassad med H317 eller H334


OCH


Produkten innehåller något av nedan ämnen.


 • diisocyanater
 • epoxiplastkomponenter
 • organiska syraanhydrider
 • formaldehydhartser
 • metakrylater märkta med H317 eller H334
 • akrylater märkta med H317 eller H334OBS! Om riskbedömningen visar att exponeringen för allergiframkallande ämnen är försumbar och att skyddsåtgärder därför inte behövs, gäller inte kraven. Skälen till att exponeringen bedöms som försumbar ska dokumenteras skriftligt. 

2. AFS 2011:19 Medicinska kontrollerI Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för farliga kemiska produkter som klassificeras som H317 eller H334 på grund av sitt innehåll av epoxiplastkomponenter, formaldehydhartser, metakrylater, eller akrylater. Produkter matchar mot restriktionslistan om produkten är klassad som H317/H334 OCH innehåller något av tidigare nämnda ämnesgrupper.


Regel för matchning i iChemistry:


Produkten är klassad med H317 eller H334


OCH


Produkten innehåller något av nedan ämnen (inklusive ämnesklassning).


 • epoxiplastkomponenter märkta med H317 eller H334
 • formaldehydhartser märkta med H317 eller H334
 • metakrylater märkta med H317 eller H334
 • akrylater märkta med H317 eller H334

 


OBS! Om riskbedömningen visar att exponeringen för allergiframkallande ämnen är försumbar och att skyddsåtgärder därför inte behövs, gäller inte kraven. Skälen till att exponeringen bedöms som försumbar ska dokumenteras skriftligt. 

3. AFS 2011:19 TjänstbarhetsintygI Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för farliga kemiska produkter som klassificeras som H334 på grund av sitt innehåll av diisocyanater eller organiska syraanhydrider. 


Produkter matchar mot restriktionslistan om produkten är klassad som H334 OCH innehåller något av tidigare nämnda ämnesgrupper.


Regel för matchning i iChemistry:


Produkten är klassad med H334


OCH


Produkten innehåller något av nedan ämnen (inklusive ämnesklassning).


 • diisocyanater märkta med H334
 • organiska syraanhydrider märkta med H334

 

OBS! Om riskbedömningen visar att exponeringen för allergiframkallande ämnen är försumbar och att skyddsåtgärder därför inte behövs, gäller inte kraven. Skälen till att exponeringen bedöms som försumbar ska dokumenteras skriftligt. 

4. AFS 2011:19 Utbildningskrav & Tjänstbarhetsintyg (Cyanoakrylater)Utbildning samt tjänstbarhetsintyg krävs för arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka. 


Produkter matchar mot restriktionslistan om produkten innehåller något av dessa ämnen.


Regel för matchning i iChemistry:


Produkter som innehåller CAS eller EG-nr. för ämnesgrupperna: etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat.


Oavsett produktklassning kräver användning av dessa två ämnen utbildning och tjänstbarhetsintyg. 
OBS! Dessa särskilda krav gäller endast om arbetet pågår sammanlagt mer än 30 minuter per vecka för dessa produkter.


 
Sanktionsavgifter förknippade med dessa listor:

Listorna beskrivna i den här artikeln är tillvalslistor, kontakta er kundansvarige om ni är intresserade av att skaffa listorna till er iChemistry.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.