REACH-kandidatliste for SVHC

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.

Om listen

Svært bekymringsfulle stoffer (SVHC-stoffer) kan oppføres på kandidatlisten. Det er European Chemicals Agency (ECHA) som vurderer bevisene og avgjør om stoffer oppfyller kriteriene for oppføring. Listen kalles kandidatlisten fordi stoffene på listen er kandidater for vedlegg XIV (autorisasjon) til REACH-forordningen. Kandidatlisten oppdateres vanligvis to ganger i året.


Kriteriene er samlet inn fra ECHAs nettsted og oppdateres fortløpende i henhold til den offisielle siden for kandidatlisten over stoffer som gir stor bekymring for autorisasjon


Et stoff oppført på kandidatlisten kan fortsatt brukes, men virksomheter har opplysningsplikt. Det betyr at bedrifter som selger kjemiske produkter og varer må informere kundene sine. Som sluttbruker kan det hende du trenger ekstra forholdsregler i håndteringen av produktet, for å unngå skadelig eksponering.

For varer skal stoffet opplyses dersom konsentrasjonen overstiger 0,1 vektprosent, og for virksomheter som selger kjemiske produkter skal stoffet opplyses i sikkerhetsdatabladet dersom konsentrasjonen er lik eller overstiger 0,1 vektprosent. Det kan også være krav om å varsle ECHA ved produksjon eller import av varer som inneholder mer enn 0,1 %, og mengden av stoffet overstiger 1 tonn per år.


For å legge til rette for materialgjenvinning ble det i 2021 innført plikt til å rapportere stoffer på kandidatlisten i varer i en spesifikk database, SCIP-databasen. Dette lovkravet er angitt i avfallsdirektivet 2008/98/EG.


Jeg har produkter på listen - hva bør jeg gjøre?

Et godt første skritt er å undersøke hvilket stoff i ditt kjemiske produkt som forårsaker match mot listen.


Følg disse trinnene for å finne stoffet:


1. Gå til Oversikt > Restriksjons- og forbudslister > REACH-kandidatliste for SVHC


2. Klikk på et produkt, for å komme til produkte iSafe/produktinfo.


3. Rull ned til feltet Begrensnings- og forbudslister og finn "REACH-kandidatliste for SVHC".Der ser du hvilket stoff som forårsaker kampen under "Reason".


4. Hvis du vil vite konsentrasjon av det stoffet i produktet, kan du enten sjekke seksjon 3 i produkt SDB, eller klikke på "Vis sammensetning" nederst på siden.


Vi anbefaler om mulig å fase ut produkter som inneholder stoffer på kandidatlisten. Ta kontakt med din leverandør for å innlede en dialog eller foreta undersøkelser av alternative produkter uavhengig. Husk at stoffer på kandidatlisten er kandidater for vedlegg XIV. Hvis stoffet er oppført i vedlegg XIV, kan det ikke brukes uten spesifikk tillatelse.


Ønsker du å jobbe mer proaktivt med å fase ut uønskede stoffer anbefaler vi ChemSecs SIN-liste. Stoffer på disse listene har spesielt farlige egenskaper og kan derfor bli oppført på kandidatlisten i fremtiden.


Hvis du vil vite mer om stoffet som forårsaker treffet, kan du søke etter det på ECHAs nettside ved å bruke CAS/EC-nummeret, eller kontakte våre HMS-konsulenter på consulting@intersolia.com som kan hjelpe deg videre.


Husk at restriksjonslisten er veiledende, dvs vil vise alle produkt som har CAS- eller EC-nummer for stoffer på listen, uavhengig av bruksområde eller konsentrasjon.Finner du produkt som ikke dekkes av restriksjonene, kan du velge å ekskludere dem fra listen.


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.