AFS Grupp A och AFS Grupp B (Restriktionslistor)

AFS Grupp A


Om listan

 

Ämnen som finns i listan AFS Grupp A är ämnen med förbud eller tillståndskrav. Detta gäller även för kemiska produkter innehållande minst 0,1 % av ett ämne på Grupp A. Listan består av de CAS-nummer och dess motsvarande EG-nummer som listas i Bilaga 1 av AFS 2011:19 och dess ändringsföreskrifter. Bestämmelserna gäller även dessa ämnens salter och kristallvatten och därför har dessa också inkluderats i listan. 

Jag har produkter på listan – vad ska jag göra?

Eftersom ämnena är farliga och förbjudna att använda bör dessa substitueras om möjligt, annars ska särskilt tillstånd sökas. För att veta vilket ämne det är som orsakar matchningen mot listan, kan du gå in på produktens iSafe och se ämnet under Restriktions- och förbudslistor. Du kan även klicka på Visa sammansättning längst ner, för att se i vilken koncentration ämnet finns i den kemiska produkten. 


Läs mer på https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/tillstand/kemitillstand/amne---grupp-a/?hl=grupp%20a


Efter januari 2025 heter motsvarande föreskrift för dessa ämnen AFS 2023:10AFS Grupp B


Om listan

Ett kemiskt ämne, som tillhör grupp B i bilaga 1 i AFS 2011:19, eller en kemisk produkt, som innehåller ett sådant ämne i en halt av 1 viktprocent eller mer, får inte hanteras utan tillstånd av Arbetsmiljöverket. Listan består av de CAS-nummer och dess motsvarande EG-nummer som listas i Bilaga 1 av AFS 2011:19 och dess ändringsföreskrifter. Bestämmelserna gäller även dessa ämnens salter och kristallvatten och därför har dessa också inkluderats i listan. 


Jag har produkter på listan – vad ska jag göra?

Eftersom ämnena är farliga och förbjudna att använda utan tillstånd, bör dessa substitueras om möjligt, annars ska alltså tillstånd sökas. För att veta vilket ämne det är som orsakar matchningen mot listan, kan du gå in på produktens iSafe och se ämnet under Restriktions- och förbudslistor. Du kan även klicka på Visa sammansättning längst ner, för att se i vilken koncentration ämnet finns i den kemiska produkten. 


Läs mer på https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/tillstand/kemitillstand/amne---grupp-b/?hl=grupp%20a


Bra att veta!

Efter januari 2025 heter motsvarande föreskrift för dessa ämnen AFS 2023:10

 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.