REACH, vedlegg XVII, restriksjonsliste (kun for profesjonell bruk)

25. mars 2023 lanserer vi restriksjonslisten: REACH Vedlegg XVII Restriksjonsliste (kun for profesjonellt bruk)  

 

I iChemistry er det to restriksjonslister for REACH vedlegg XVII:

 (1) REACH vedlegg XVII Restriksjonsliste 

(2) REACH vedlegg XVII restriksjonsliste (kun for profesjonellt bruk) 

 

Den første listen (1) er den "fullstendige listen" og inkluderer alle de begrensede stoffene (identifisert med CAS- og EC-nummer) som er vedtatt innenfor rammen av REACH. 

Noen av stoffene er imidlertid kun begrenset i såkalt forbrukerbruk, og har ikke disse begrensningene i profesjonell bruk. Derfor kan den første listen (1) gi falske treff på listen, ettersom de fleste kunder av iChemistry bruker kjemikalier som en profesjonell bruker, og ikke som forbruker i den forstand. 

Derfor har vi laget den andre listen (2) for å gjøre den mer relevant og enkel å håndtere for profesjonelle brukere. 

Fjernede stoffer i andre liste (2), som kun er begrenset til forbrukerbruk og dermed ikke er relevante for profesjonellt bruk, er de fra oppføringene 3, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 40, 55, 69, 75 av REACH vedlegg XVII.  

 

Ta gjerne kontakt med våre EHS-kjemikonsulenter hvis du trenger hjelp: consulting@intersolia.com

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.