SLL restriktionslistor

SLL-Health Care & Laboratory Prohibited & Fasas ut (tillgänglig för SE-marknaden)

SLL: Stockholm Läns Landsting. Det finns två listor (förbud och utfasning) "Hälsovård och laboratorium" och två listor (förbud och utfasning) för "MD": Fordon, Fartyg, Service & Medicinteknisk utrustning. Denna lista är för "Hälsovård och laboratorium".

SLL- Förbjudet: Kemiskt ämne som är förbjudet att använda inom landstinget. Förbudsämnena består av ämnen som redan fasats ut ur landstingets verksamhet. Ett ämne räknas som en del av en produkt om det finns i en halt ≥ 0,1 % (volymprocent).

SLL - Fasas ut: är att definiera vilka kemikalier som finns i kemiska blandningar, kosmetika eller Medicintekniska produkter som är relevanta att fasa ut och ska vara ett verktyg vid inköp och upphandling av leverantörer och tjänster.

Regel: SLL-förbjuden och utfasning = Produkter ska matchas mot H-fraser på ämnesnivå eller Cas.Nr .
 

SLL-VVS & MD förbjuden & utfasning (tillgänglig för SE-marknaden)

SLL: Stockholm Läns Landsting. Det finns två listor (förbud och utfasning) "Hälsovård och laboratorium" och två listor (förbud och utfasning) för "MD": Fordon, Fartyg, Service & Medicinteknisk utrustning. Den här listan är för "MD".

SLL- Förbjudet: Kemiskt ämne som är förbjudet att använda inom landstinget. Förbudsämnena består av ämnen som redan fasats ut ur landstingets verksamhet. Ett ämne räknas som en del av en produkt om det finns i en halt ≥ 0,1 % (volymprocent).

SLL - Fasas ut: är att definiera vilka kemikalier som finns i kemiska blandningar, kosmetika eller Medicintekniska produkter som är relevanta att fasa ut och ska vara ett verktyg vid inköp och upphandling av leverantörer och tjänster.

Regel: SLL-förbjuden och utfasning = Produkter ska matchas mot H-fraser på ämnesnivå eller Cas.Nr .

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.