SLL restriktionslistor

SLL-listorna i iChemistry har tidigare endast bestått av CAS-nummer för förbuds- och utfasningsämnen, men inkluderar nu även faroangivelser. Ändringen sker under augusti 2022.


SLL har publicerat två dokument för dessa ämnen: 


UTFASNINGSLISTA för miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter


UTFASNINGSLISTA för miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor


I dessa dokument finns båda utfasningsämnen och förbudsämnen listade, totalt fyra st (två för utfasningsämnen och två för förbudsämnen)


Kriterierna i iChemistry har bestått av CAS-nummer för dessa utfasnings- och förbudsämnen (separata listor, totalt fyra st).


I augusti 2022 ändrar vi så att även faroangivelser (listade på sid 4 i dokumenten) kommer att generera en matchning mot restriktionslistorna i iChemistry. 


Kriteriegrupp 1: 

Följande faroangivelser kommer att generera en matchning mot förbudslistorna*:


H350

H340

H360

H362

H334

H330

H310

H300

H410

EUH059, H420


Kemiska produkter som innehåller ämnen som faller inom faroangivelse i kriteriegrupp 1 ska enligt SLL inte köpas in eller upphandlas.


Kriteriegrupp 2:

Följande faroangivelser kommer att generera en matchning mot utfasningslistorna*:


H351

H341

H361

H317

H370

H371

H372

H400

H411

H412

H413

H311

H331


Kemiska produkter som innehåller ämnen som faller inom faroangivelse i kriteriegrupp 2 bör enligt SLL endast köpas in eller upphandlas i undantagsfall.Ändringen görs för att ge en ännu bättre vägledning för vilka kemiska produkter ni använder som ni bör uppmärksamma lite extra m.a.p. SLL:s utfasningslistor, men observera att det kan finnas utrymme för att fler eller färre produkter hamnar på listan, då varken underlaget eller säkerhetsdatabladen innehåller all information. Benämningar som "Övriga ämnen som sannolikt har allvarliga effekter på människors hälsa eller miljö" ger oss inga kriterier att matcha med, men farliga produkter ska klassificeras som farliga av leverantören och kommer då hamna på en eller flera restriktionslistor i iChemistry.


Observera att samtliga restriktionlistor i iChemistry är indikativa, vilket innebär att om systemet hittar kriteriet (t.ex. CAS-nummer eller faroangivelse) kommer det genereras en matchning mot listan. Systemet tar inte hänsyn till koncentrationsnivåer. Om ni gör bedömningen att en produkt som fastnat på listan, inte omfattas av restriktionerna, kan ni välja att exkludera produkten från listan.*Förbudslistorna: 

SLL-Health Care & Laboratory (Prohibited)

SLL-VVS & MD (Prohibited)*Utfasningslistorna:

SLL-Health Care & Laboratory (Phase Out)

SLL-VVS & MD (Phase out)
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.