Restriktionslistan Gravida och ammande

Restriktionslistan gäller för den svenska marknaden och alla restriktionslistor hittar du som vanligt via Överblick > Restriktions- och förbudslistor.


Gravida och ammande


En arbetsgivare som blivit underrättad om att arbetstagaren är gravid eller ammande måste informera arbetstagaren och säkerställa att hon inte får utsättas för farlig exponering för produkter klassificerade som H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df H361, H361f, H361d, H361fd, H362, H370 och H371. Även produkter som innehåller ämnen som omfattas av Hygieniska gränsvärden enligt AFS 2018:1, med en anmärkning C (cancerframkallande) eller R (reproduktionsstörande), kommer att generera en matchning mot restriktionslistan Gravida och ammande. Samtliga restriktionslistor i iChemistry är indikativa.  


Kopplat till lagstiftning: Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5)


Förklaring av inkluderade klassificeringar:

H340: Kan orsaka genetiska defekter. 

H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.

H350: Kan orsaka cancer.

H351: Misstänks kunna orsaka cancer. 

H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. 

H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. 

H362: Kan skada spädbarn som ammas. 

H370: Orsakar organskador. 

H371: Kan orsaka organskador.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.