Sunset date (REACH Bilaga XIV TIllståndslistan)

Navigera till:
iSafe > Restriktions- och förbudslistor (endast relevant för listan REACH bilaga XIV)

Fråga: Vad är "Sunset date"?

Svar: För den europeiska restriktionslistan ANNEX XIV Tillståndslistan får alla ämnen ett Sunset date. Sunset date är den dag då försäljning och användning av ett ämne förbjuds om inte ett specifikt tillstånd beviljas användaren.


Länk: https://echa.europa.eu/authorisation-list

iSafe

Du kan hitta Sunset date i iChemistry för dina produkter som innehåller ett ämne som är upptaget i REACH Bilaga XIV. Se fältet "Restriktions- och förbudslistor" i iSafe där Sunset date kommer att vara synligt för denna lista:


REACH Bilaga XIV Tillstånd.


Hantering av produkter med Sunset date

Om ni behöver hjälp med att hantera produkter med ett "Sunset date" erbjuder vi konsulttjänster. För frågor, vänligen kontakta: consulting@intersolia.com 


Storbritannien: consulting.uk@intersolia.com


Danmark: consulting.dk@intersolia.com


Tyskland: consulting.de@intersolia.com


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.