AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden (Restriktionslista)

Om listan

Listan innehåller ämnen som har ett hygieniskt gränsvärde enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2018:1 och dess ändringsföreskrifter. Syftet med föreskriften är att förebygga ohälsa hos arbetstagare till följd av exponering för de ämnen som finns listade. Restriktionlistan matchar mot de CAS-nummer som finns i AFS 2018:1 och dess ändringsföreskrifter.


Listan visas i Överblicken och det som är lite extra speciellt med listan är att den även påverkar riskbedömningen; om ni riskbedömer en produkt som finns med på listan, kommer systemet att flagga upp en extra varning i riskbedömninngen som ni behöver bekräfta, där det står "Denna produkt har restriktioner på grund av hygieniska gränsvärden".


Jag har produkter på listan - vad ska jag göra?

Om du har produkter på listan så behöver ni i er riskbedömning av produkten avgöra om gränsvärdet överskrids. För det första kan ni kolla koncentrationsnivån av ämnet som orsakar matchingen mot listan. För att veta vilket ämne det är som orsakar matchningen mot listan, kan du gå in på produktens iSafe och se ämnet under Restriktions- och förbudslistor. Därefter kan du kolla i SDB avsnitt 3 eller klicka på Visa sammansättning längst ner på iSafe, för att se i vilken koncentration ämnet finns i den kemiska produkten. 


För att bedöma om gränsvärdet överskrids behövs kunskap hur man gör dessa mätningar. Om ni är osäkra på hur ni ska gå vidare, rekommenderar vi att ni kontaktar våra kunniga EHS-konsulter genom att maila consulting@intersolia.com så guidar de er vidare.


Bra att veta!

Efter januari 2025 heter motsvarande föreskrift för dessa ämnen AFS 2023:14 Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön.


För att läsa mer om AFS 2018:1: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-20181-foreskrifter/ 

För att läsa AFS 2018:1 i ursprunglig lydelse: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/ursprungs/ursprungsafs2018-1.pdf
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.