UFI-koder i iChemistry

Gäller för: iChemistry - Control, Start, Engage och Compliance

Finns att hitta: Sök produkt > Redigera produkt > UFI-kod


Läs mer om anmälningskrav här: CLP-förordningen Bilaga VIII


UFI-koder i iChemistry


Bra att veta om SDB och UFI-koder

UFI behöver inte anges i alla SDB enligt ECHAS vägledning (REACH Bilaga 2 CLP förordningen), men

  • För oförpackade blandningar ska UFI-koden anges i SDB, avsnitt 1.1
  • För blandningar för industriell användning kan UFI-koden anges i SDB, avsnitt 1.1 istället för i märkningen
  • Undvik fler UFI-koder i samma SDB, samt UFI-koder som inte är anmälda i aktuellt land.


Finns det en UFI-kod tillgänglig i säkerhetsdatabladet digitaliseras det och blir synlig i iChemistry. Notera att det finns en övergångperiod innan säkerhetsdatablad med krav för det har UFI-kod. Redigera produkt

Saknas UFI-kod i säkerhetsdatabladet har man möjlighet att lägga in det i sin produkt och det är via "Redigera produkt". Här kan man som användare lägga in UFI-koder på sin produkt om det saknas.


För att en användare ska kunna lägga till UFI-kod så måste de ha behörigheten att redigera i produkter (Läs mer här om Behörigheter)
UFI-kod på etiketter


Från och med år 2025 kommer UFI-koderna att vara obligatorisk i märkning på alla produkter som klassificerats avseende hälsofaror och fysikaliska faror.


Finns det ett angivet UFI nummer för produkten i iChemistry kommer detta även visas på produktens etikett.

 UFI-kod på skyddsbladet


Finns det ett angivet UFI nummer för produkten i iChemistry kommer UFI koden vara med på skyddsbladet och aktivitetens skyddsblad.UFI-rapport


UFI- rapporten så hittar du i Förteckningar > Produkter > UFI. Den ger dig en lista över alla produkter.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.