UFI-koder i iChemistry

Finns att hitta:
iSafe > Redigera, Skyddsblad, Etiketter samt UFI-förteckningen


Den här artikeln innehåller:


Bra att veta om SDB och UFI-koder

UFI behöver inte anges i alla SDB enligt ECHAS vägledning (REACH Bilaga 2 CLP förordningen), men

  • För oförpackade blandningar ska UFI-koden anges i SDB, avsnitt 1.1
  • För blandningar för industriell användning kan UFI-koden anges i SDB, avsnitt 1.1 istället för i märkningen
  • Undvik fler UFI-koder i samma SDB, samt UFI-koder som inte är anmälda i aktuellt land.


Finns det en UFI-kod tillgänglig i säkerhetsdatabladet digitaliseras det och blir synlig i iChemistry.  Notera att det finns en övergångsperiod innan säkerhetsdatablad med krav för det har UFI-kod.

 

 

Redigera produkt

Saknas UFI-kod i säkerhetsdatabladet har man möjlighet att lägga in det i sin produkt och det är via "Redigera produkt". Här kan man som användare lägga in UFI-koder på sin produkt om det saknas.


För att en användare ska kunna lägga till UFI-kod så måste de ha behörigheten att redigera i produkter.
UFI-kod på etiketter


Från och med år 2025 kommer UFI-koderna att vara obligatorisk i märkning på alla produkter som klassificerats avseende hälsofaror och fysikaliska faror.


Finns det ett angivet UFI-nummer för produkten i iChemistry kommer detta även visas på produktens etikett.

 UFI-kod på skyddsbladet


Finns det ett angivet UFI nummer för produkten i iChemistry kommer UFI koden vara med på skyddsbladet och aktivitetens skyddsblad.UFI-förteckning


UFI-förteckningen hittar du i Förteckningar > Produkter > UFI. Den är värdefull om du vill ha en överblick av vilka produkter som har UFI-kod.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.