UFI -kode i iChemistry

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.

Finnes i:
iSafe > Rediger produkt, sikkerhetsark, Etiketter og Rapporter

Denne artikkelen inkluderer:

Godt å vite om SDB og UFI -koder


I henhold til ECHAs retningslinjer (REACH Annex 2 CLP-forordningen) trenger ikke SDB inneholde en UFI kode, MEN

  • For uemballerte blandinger skal UFI -koden angis i SDB pkt. 1.1
  • For blandinger til industriell bruk kan UFI koden spesifiseres i SDB, pkt. 1.1 i stedet for i etiketten
  • Unngå flere UFI koder i samme SDB, samt UFI koder som ikke er registrert i det aktuelle landet.


Hvis det er en UFI kode tilgjengelig i sikkerhetsdatabladet vil den bli digitalisert og synlig i iChemistry. Vær merknad på at det er en overgangsperiode før alle sikkerhetsdatablader som trenger UFI kode må ha UFI koden.

Rediger produkt

Hvis det ikke er noen UFI kode i SDB, har du muligheten til å legge den inn i produktet ditt på "Rediger produkt"-siden selv.


For at en bruker skal kunne legg til en UFI kode, må vedkommende ha tillatelse til å rediger i produkter.
UFI kode i etiketter


Fra 2025 vil det være obligatorisk å se UFI koder på alle etiketter for produkter som er klassifisert for helse- og fysisk fare. Hvis det er et UFI nummer på produktet, vil iChemistry vise dette på produktetiketten.

UFI kode i sikkerhetsbladet


Hvis det er et UFI nummer knyttet til produktet i iChemistry vil det være synlig på sikkerhetsarket og aktivitet .UFI kode i WPI


UFI koder vil også være synlige i WPI.

UFI rapport

For å få bedre oversikt over produkter med UFI koder, sjekk UFI rapporten i Rapporter > Produkter > UFI


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.