UFI-kode i iChemistry

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.

Finnes i:
iSafe > Rediger produkt, sikkerhetsark, etiketter og rapporter

Denne artikkelen inkluderer:

Godt å vite om SDB og UFI-koder


I henhold til ECHAs retningslinjer (REACH Annex 2 CLP-forordningen) trenger ikke SDB inkluder en UFI-kode, MEN

  • For uemballerte blandinger skal UFI-koden angis i SDB pkt. 1.1
  • For blandinger til industriell bruk kan UFI-kode spesifiseres i SDB, pkt. 1.1 i stedet for i etiketten
  • Unngå flere UFI-koder i samme SDB, samt UFI-koder som ikke er registrert i det aktuelle landet.


Hvis det er en UFI-kode tilgjengelig i sikkerhetsdatabladet vil den bli digitalisert og synlig i iChemistry. Vær oppmerksom på at det er en overgangsperiode før alle sikkerhetsdatablader som trenger UFI-kode må ha UFI-koden.

Rediger produkt

Hvis det ikke er noen UFI-kode i SDB, har du muligheten til å legge den inn i produkt ditt på "Rediger produkt"-siden selv.


For at en bruker skal kunne legge til en UFI-kode, må vedkommende ha tillatelse til å redigere i produkt.
UFI-kode i etiketter


Fra 2025 vil det være obligatorisk å se UFI-koder på alle merker for produkt som er klassifisert for helse- og fysisk fare.Hvis det er et UFI-nummer på produkt, vil iChemistry vis dette på produktetiketten.

UFI-kode i sikkerhetsbladet


Hvis det er et UFI-nummer knyttet til produkt i iChemistry vil det være synlig på sikkerhetsarket og aktivitetssikkerhetsarket.UFI-kode i WPI


UFI-koder vil også være synlige i WPI.

UFI-rapport

For å få bedre oversikt over produkt med UFI-koder, sjekk UFI-rapporten i Rapporter > Produkt > UFI


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.