Vad är skillnaden mellan egna (lokala) produkter och Intersolia-produkter?

Navigera till:
Verktyg > Egna produkter
Inventering > Lägg till > Skapa

F: Hur kan du skilja mellan egna (lokala) produkter och Intersolia-produkter?

S: Nedan följer en beskrivning av de två varianterna separat.


Observera att det här är en funktion som inte finns i alla system.


Intersolia-produkter

Intersolias produkter är produkter som finns tillgängliga i vår globala produktdatabas. Alla Intersolia-produkter har ett unikt i-nummer, så det enkla sättet att avgöra om det är en Intersolia-produkt är att se om den har ett i-nummer. Säkerhetsdatabladen för Intersolia-produkter kommer att hållas uppdaterade av Intersolia (kallad uppdateringstjänst).


Även om ni skulle ha redigerat produktnamnet manuellt kan ni se i-numret i iSafe under Prod.nr. original:Egna (lokala) produkter

Egna (lokala) produkter skapas av dig och informationen du lägger till för den, snarare än informationen från ett säkerhetsdatablad som det är för Intersolia-produkter. Egna produkter hålls inte uppdaterade av Intersolia. Produkten är lokal och syns endast i ditt företags system. 


Det kan finnas olika anledningar till att man vill skapa egna produkter, till exempel om man behöver göra en riskbedömning för en riskkälla som inte per definition är en kemisk produkt, t.ex. damm eller ångor. Den kan också användas för produkter som inte är klassificerade som farliga och därför inte kräver ett säkerhetsdatablad enligt lag, eller om du av någon anledning inte vill ha vår säkerhetsdatabladsuppdateringstjänst för vissa produkter. Läs mer: Egna produkterI produktens iSafe under "Namn och benämning" kan man se produktens generella information och om det är en lokal produkt kommer den flaggas upp med "Lokal produkt".I inventeringen kommer den egna (lokala) produkten att få en grön ikon med en blå linje under:


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.