Vad är ett skyddsblad?

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Min lista > Välj produkt


Q: Vad är ett skyddsblad?

A: Produktens Skyddsblad innehåller sammanställd skyddsinformation från ett säkerhetsdatablad eller riskbedömning. Skyddsbladet kan med fördel skrivas ut och förvaras i anslutning till där produkten används.


Generellt skyddsblad

Innehåller enbart sammanställd information från säkerhetsdatabladet. De generella skyddsbladen finner man om man antingen söker upp en produkt eller väljer en produkt från någon lista i iChemistry.


1. Sök produkt:

2. Klicka på din produkt3. Klicka på "skyddsblad" 4. Visa generellt skyddsblad för:


 


Avsnitt som finns med i skyddsbladet baseras på vilka sektioner man prenumererar på, önskar man fler avsnitt kontakta support.se@intersolia.com.
Aktivitetsbaserat Skyddsblad

Har en riskbedömning utförts i iChemistry och signerats på en produkt, skapas ett nytt skyddsblad med information från riskbedömningen.


Skyddsbladet för aktiviteten är tillgängligt på den avdelning där riskbedömningen är utförd eller sökbart i det generella sökfältet (Ovanför menyn)


1. Sök aktivitetens namn

2. Klicka på aktiviteten3. Välj Skyddsblad
4. Alternativt sök upp produkten5. I iSafe måste man välja en avdelning:


BILD


6. Klicka på "Skyddsblad" och välj aktivitetens skyddsbladAktivitetens skyddsblad innehåller den information som har angetts i riskbedömningen eller riskvärderingen.

Har man valt i sin riskbedömning att visa information från säkerhetsdatabladet och produkten innehåller faropiktogram kommer det bli synligt högst upp.


Har man valt andra piktogram i sin riskbedömning blir de synliga under "Lokal information" i sin aktivitets skyddsblad:


SDB-datum visas om man har valt att basera sitt skyddsblad på en produkt i sin riskbedömning, har man inte det så döljs datumet.
Redigerat skyddsblad

Om ett skyddsblad har ett versionsnummer och publiceringsdatum har den blivit redigerat i riskbedömningen, och är då ett aktivitetsskyddblad. Det finns en tillvals funktion där man kan redigera hela skyddsbladet i riskbedömningen:


Väl inne i riskbedömningen efter bedömningen blivit "Klar" markerad i sammanfattningen av

riskbedömningen. Har man möjlighet att redigera information i skyddsbladets alla avsnitt

(förutom hanteringsinstruktionerna). Klicka på knappen Redigera skyddsblad för att påbörja arbetet.

  • Styr layouten på ert skyddsblad och komprimera det till en sida
  • Anpassa skyddsbladet genom att välja vilka delar av olika sektioner från säkerhetsdatabladet som ska vara med skyddsbladet
Har man tillvalsfunktionen så syns ytterligare knappar för "Redigera skyddsblad" och "Förhandsgranska skyddsblad". Är ni intresserade av denna funktion, ta kontakt med er kundansvarig eller support.se@intersolia.com.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.