Vad är ett skyddsblad?

Navigera till:
Min lista > Välj en produkt > Skyddsblad
Min lista > Välj en aktivitet > Skyddsblad


Q: Vad är ett skyddsblad?

A: Ett skyddsblad innehåller sammanställd skyddsinformation från ett säkerhetsdatablad eller riskbedömning. Skyddsbladet kan med fördel skrivas ut och förvaras i anslutning till där produkten används, så att användarna har informationen nära till hands.


Det finns två typ av skyddsblad:

1. Generellt skyddsblad (skapas automatiskt baserat på information från SDB)

2. Aktivitetsbaserat skyddsblad (skapas genom hanteringsinstruktioner i riskbedömningen)

Se nedan för närmare beskrivning av de båda varianterna.


1. Generellt skyddsblad

Det generella skyddsbladet skapas automatiskt och är helt baserat på information från säkerhetsdatabladet. Om det inte görs någon riskbedömning för produkten kommer den att visa det allmänna säkerhetsbladet som standard.


1. Sök produkt

2. Klicka på din produkt3. Klicka på Skyddsblad4. Om produkten har en riskbedömning kopplad till sig kommer systemet att fråga dig om du vill se det generella säkerhetsbladet eller det aktivitetsbaserade säkerhetsbladet. Markera den första kryssrutan för att se det generella skyddsbladet:


 


Avsnitt som finns med i skyddsbladet baseras på vilka sektioner ni prenumererar på enligt avtal, samt hur er skyddsbladsmall ser ut. Om ni skulle vilja prenumerera på fler avsnitt (går mot en kostnad) eller ändra skyddsbladsmallen (kostnadsfritt) kan ni kontakta Kundtjänst support.se@intersolia.com 
Aktivitetsbaserat skyddsblad

Om en riskbedömning har utförts och signerats i iChemistry på en produkt, skapas ett skyddsblad med information från riskbedömningen. Detta blad innehåller hanteringsinstruktioner för användaren av den kemiska produkten.


Skyddsbladet för aktiviteten är tillgängligt på den avdelning där riskbedömningen är utförd eller sökbart i det generella sökfältet.


1. Sök aktivitetens namn

2. Klicka på aktiviteten3. Välj Skyddsblad
4. ELLER sök efter produkten som har riskbedömningen kopplad till sig:5. Scrolla ner till "Denna produkt används på följande platser" i iSafe och klicka på en avdelning:6. Klicka sedan på Skyddsblad och välj aktivitetens skyddsblad:Om ni har valt i er riskbedömning att visa information från säkerhetsdatabladet och produkten innehåller faropiktogram kommer det bli synligt högst upp.


Har ni valt andra piktogram i sin riskbedömning blir de synliga under "Lokal information".

SDB-datum visas om man har valt att basera sitt skyddsblad på en produkt i sin riskbedömning, har man inte det så döljs datumet.
Redigera skyddsblad

Obs! Skyddsbladseditorn är en tilläggsfunktion för avancerade användare.

Om ett skyddsblad har ett versionsnummer och publiceringsdatum har den blivit redigerat i riskbedömningen, och är då ett aktivitetsskyddblad. Det finns en tillvalsfunktion där man kan redigera hela skyddsbladet i riskbedömningen.

 

Väl inne i riskbedömningen, efter bedömningen blivit klarmarkerad i sammanfattningen av

riskbedömningen, har man möjlighet att redigera information i skyddsbladets alla avsnitt

(förutom hanteringsinstruktionerna). 


Klicka på knappen Redigera skyddsblad för att påbörja arbetet.


Tips! Klicka på "Komprimera alla" om du vill få en överblick över de avsnitt som du kan arbeta med.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.