GDPR FAQ

Det här är en samling av frågor och svar vi har samlat ihop gällande GDPR (Dataskyddsförordningen)


Q. Vem är ansvarig att upprätthålla ett dataskyddsprocessavtal?
A: Det är ett delat ansvar mellan företagen involverade.


Q. Vilken typ och personlig data finns i våra system?
A: Följande gäller för iChemistry och iDistributor


Obligatorisk information

- Användarnamn

- För- och efternamn

- E-post adress


Valfri information

- Anställnings ID

- Titel

- Telefonnummer


Q. Var är datan lagrad?
A: Inom EU


Q. Det finns personlig data i våra riskbedömningar. Är det OK att spara det enligt GDPR?
A: När det gäller riskbedömningar gäller andra lagstiftningar som gör lagringen obligatorisk.


Q. Vem är ansvarig för borttagningen av personlig data när en anställd avslutar sin anställning?
A: Personuppgiftsansvarig


Q. Vi sparar personlig data i Historik och i riskbedömningens funktioner, är det OK att spara det här?
A: Vi använder personlig data som anses nödvändig för systemet. Enligt lagstiftningen är det möjligt:


Q. Vilka åtgärder har vi vidtagit för för att säkerställa att överföring av persondata:
A. Detta genom att vi har SCC-avtal, dvs standardavtalsklausuler (så kallade Standard Contractual Clauses, SCC).”


 Q. När är överföring utanför EU/EES tillåten?
A. Under vissa förutsättningar är det tillåtet att överföra personuppgifter utanför EU/EES:

  • Det finns ett beslut från EU-kommissionen om att exempelvis ett visst land utanför EU/EES säkerställer så kallad adekvat skyddsnivå.
  • Ni har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, till exempel bindande företagsbestämmelser (så kallade Binding Corporate Rules, BCR) eller standardavtalsklausuler (så kallade Standard Contractual Clauses, SCC).
  • Särskilda situationer och enstaka fall.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.