Vad är en "Aktivitet" i iChemistry?

Navigera till:
Sökfältet, Min lista och Avdelningsknappen

Q: Vad är en "Aktivitet" i iChemistry?

A: En aktivitet i iChemistry är en sammanfattning av information från riskbedömningen. Det kallas aktivitet för att riskbedömningen ska göras utifrån den aktivitet som sker, när den kemiska produkten du riskbedömer används. det syftar till att det är aktiviteten som utförs med den kemiska produkten, som riskbedöms.Ni kan hitta aktiviteter genom att söka på riskbedömningsnamnet eller välj en avdelning. Aktiviteten / riskbedömningen kommer att listas upp. 


Sök:Avdelningar: Info

I aktiviteten kan du hitta en sammanfattning av riskbedömningen och även de risker som beräknades i er bedömning.
Du kan också se en piktogram, klassificering, faroangivelser, skyddsangivelser och de produkter som ingår i riskbedömningen.Skyddsblad

Under skyddsblad kan du se den senaste signerade versionen av information som skapades i din riskbedömning sammanfattat i ett skyddsblad. Skyddsbladet kan med all fördel skrivas ut och förvaras nära den plats där produkten används och aktiviteten utförs.
Riskbedömning

Här kan man ta del av ännu mer detaljerad information om den riskbedömning som skapades och sammanfattning från riskbedömningen. Du har grundläggande information, hanteringsinstruktioner för användare, beräkning av hälsa; säkerhet; miljö, hantering och exponering etc.Ändra

Under knappen ändra har du en genväg till riskbedömningen. Nu kan du redigera och lägga till ändringar i den senaste signerade eller senast redigerade riskbedömningen


Arbetstillstånd

Vissa aktiviteter kräver ett arbetstillstånd, här har man möjlighet att skriva ut skyddsbladet och nederst kan man signera skyddsbladet med anställd och arbetsgivare signatur.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.