Kan vi dölja en avdelning från användare?

Navigera till:
Inställningar > Organisation

Q: Kan vi dölja en avdelning från användare?

A: Organisatoriska behörigheter ärvas alltid nedåt i avdelningsträdet som gör att användare får läs-/skrivrättigheter till vald avdelning och alla underliggande avdelningar. Det är inte möjligt att skapa någon undantag på en specifik underavdelning för att dölja den för användare.


Det finns dock ett alternativt sätt att skapa och sen dölja en "högre" avdelning för användare, om ni ger dem behörighet under den avdelningen sen.


Om ni redan har byggt ert organisationsträd och tilldelat användarbehörigheter till användare, behöver ni först strukturera om organisationsträdet och sedan tilldela om behörigheter till de befintliga användarna.


Exempel på scenario

Man har byggt sitt organisationsträd enligt nedan och användare har tillgång till hela organisationen.

Behörigheter ärvs från toppavdelningen (Intersolia) till alla samtliga underliggande avdelningar.


 


Lösning

Skapa en ny avdelning på nivån mellan toppavdelningen och befintliga avdelningar (som kommer fungera som ”toppavdelning för användare”). 


När avdelningen är skapad ska tidigare skapade avdelningar flyttas till den nya avdelningen. 


 Därefter kan man skapa ny gren under den verkliga toppavdelningen som endast behöriga ska ha tillgång till.


I detta fall kan man styra med organisatoriska behörigheter om användare ska ha tillgång till alla samtliga avdelningar (inklusive dolda avdelningar för endast behöriga) om man ger läs-/skrivrättighet till den verkliga toppavdelningen (Intersolia).


Om användare ska endast ha tillgång till tidigare skapade avdelningar tilldelar man behörigheter till den nya skapade avdelningen (Avdelning).

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.