Kan vi dölja en avdelning från användare?

Gäller för: iChemistry
Finns att hitta: Grunddata > Organisation

Q: Kan vi dölja en avdelning från användare?

A: Organisatoriska behörigheter ärvas alltid nedåt i avdelningsträdet som gör att användare får läs-/skrivrättigheter till vald avdelning och alla underliggande avdelningar. Det är inte möjligt att skapa någon undantag på en specifik avdelning inom organisationen för att dölja den för användare.


Men det finns en alternativ lösning för att kunna dölja avdelningar från användare med organisatoriska behörigheter och en ytterligare nivå i avdelningsträdet. Har man redan byggt upp sitt organisationsträd och tilldelat behörigheterna till användare kan man behöva strukturera om sitt avdelningsträd och tilldela behörigheter på nytt för samtliga användare.


Exempel på scenario

Man har byggt sitt organisationsträd enligt nedan och användare har tillgång till hela organisationen.

Behörigheter ärvas från topp avdelningen (Intersolia) till alla samtliga underliggande avdelningar.


 


Lösning

Man kan skapa en ytterligare nivå mellan "topp" avdelningen och befintliga avdelningar (som kommer fungera som ”topp för användare”). 


När avdelningen är skapad ska tidigare skapade avdelningar flyttas till den nya avdelningen. 


 Därefter kan man skapa ny gren under den verkliga topp avdelningen som endast behöriga ska ha tillgång till.

I detta fall kan man styra med organisatoriska behörigheter om användare ska ha tillgång till alla samtliga avdelningar (inklusive dolda avdelningar för endast behöriga) om man ger läs-/skrivrättighet till den verkliga toppavdelningen (Intersolia).


Om användare ska endast ha tillgång till tidigare skapade avdelningar tilldelar man behörigheter till den nya skapade avdelningen (Avdelning).

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.