UFI-kode i iChemistry

Denne artikel er blevet oversat med maskinoversættelse.

Kan findes i:
iSafe > Rediger produkt, Sikkerhedsdata, etiketter og rapporter

Denne artikel omfatter:

Godt at vide om SDB og UFI-koder


I henhold til ECHA's retningslinjer (REACH Annex 2 CLP-forordning) behøver SDB(sikkerhedsdatabladet) ikke at indeholde en UFI-kode, MEN

  • For uemballerede blandinger skal UFI-koden angives i SDB, sektion 1.1
  • For blandinger til industriel brug kan UFI-koden angives i SDB, sektion 1.1 i stedet for i etiketten
  • Undgå mere UFI-koder i samme SDB, samt UFI-koder, der ikke er registreret i det pågældende land.


Hvis der er en UFI-kode tilgængelig i sikkerhedsdatabladet, bliver den digitaliseret og synlig i iChemistry. Bemærk venligst, at der er en overgangsperiode, før alle sikkerhedsdatablade, der skal bruge UFI-kode, skal have UFI-koden.

Rediger produkt

Hvis der ikke er nogen UFI-kode i SDB'et, har du mulighed for selv at indtaste den i dit produkt på siden "Rediger produkt".


For at en bruger kan tilføje en UFI-kode, skal vedkommende have tilladelse til at redigere i produkter.
UFI-kode i etiketter


Fra 2025 vil det være obligatorisk at se UFI-koder på alle etiketter for produkter, der er klassificeret for sundhedsmæssige og fysiske farer. Hvis der er et UFI-nummer på produktet, vil iChemistry vise dette på produktetiketten.

UFI-kode i sikkerhedsdata


Hvis der er et UFI-nummer forbundet til produktet i iChemistry, vil det være synligt på sikkerhedsarket og aktivitetssikkerhedsdata.UFI-kode i WPI


UFI-koder vil også være synlige i WPI.

UFI rapport

For at få et bedre overblik over produkter med UFI-koder, tjek UFI-rapporten i Rapporter > Produkter > UFI


Selvom der er gjort en indsats for at sikre nøjagtighed, er denne oversættelse muligvis ikke helt fejlfri. Vær venligst opmærksom på dette, når du fortolker oplysningerne.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.