Produkter med status "Ej märkningspliktig"

Navigera till:
Överblick > Anmärkningar på SDB-uppdateringen från Intersolia

Det finns två scenarier för när vi märker produkter med statusen "Ej märkningspliktig":


1. Vi har begärt ett säkerhetsdatablad från leverantören, men de bekräftar att eftersom produkten inte är klassificerad finns det inga krav på leverantören att tillhandahålla ett säkerhetsdatablad.


2. Vi får ett nytt säkerhetsdatablad för en produkt som tidigare har klassificerats, men som har ett uppdaterat säkerhetsdatablad där produkten inte längre är klassificerad. Vi kommer att lägga till det nya säkerhetsdatabladet och markera produkten som "Ej märkningspliktig".


Det finns även produkter som inte kräver säkerhetsdatablad men där vi inte har fått detta bekräftat från leverantören. Dessa produkter kommer inte att flaggas i översikten under "Ej märkningspliktig". Vi efterfrågar om säkerhetsdatablad för dessa produkter varje år och uppdaterar säkerhetsdatabladen på liknande sätt som för andra produkter.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.