Produkter med status "Ej märkningspliktig"

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny - Överblicken > Dokument med anmärkning


Vår rutin för en ej märkningspliktig produkt ser ut som nedan. Det finns tre olika scenarier för hur vi behandlar dessa produkter. 


1. Produkter som inte har något SDB på grund av att den är ej märkningspliktig markeras av oss som ”Ej märkningspliktig” då leverantören har bekräftat informationen.


2. När vi mottagit ett nytt SDB på en produkt som varit klassificerad men som fått ett uppdaterat SDB där produkten inte längre är klassificerad. Vi lägger in det nya bladet och markerar produkten som ”Ej märkningspliktig”. Dessa produkter hittar ni också i överblicken under "Ej märkningspliktig".


3. Det finns produkter som ej är märkningspliktiga men där vi inte fått det bekräftat av leverantören. Dessa produkter kommer inte flaggas upp i överblicken under "Ej märkningspliktig". Vi efterfrågar säkerhetsdatablad för produkterna varje år och uppdaterar bladet likt andra produkter.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.