EHS-konsulten svarar: Brandfarliga varor

I den här artikeln svarar vår EHS-konsult på frågan:
Vilka kemikalier räknas som brandfarliga varor och hur ska dessa kemikalier förvaras?


Det finns två olika regelverk som reglerar vad som klassas som brandfarligt.

CLP-förordningen som är en EU-övergripande lagstiftning styr hur kemiska produkter ska klassificeras och märkas. Här är kriteriet att produkter som har flampunkt 60 grader eller lägre klassas som brandfarliga.


I den svenska lagstiftningen räknas dock alla vätskor med en flampunkt på 100 grader eller lägre som brandfarliga och omfattas av ex. kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor (ex. tillståndsplikt när vissa mängder överskrids m.m.). Det är detta kriterium som förteckningen "Brand" i iChemistry utgår ifrån och det är därför det även kommer med produkter som inte är klassade och märkta som brandfarliga i förteckningen (d.v.s. de som har flampunkt 61-100 grader och därmed räknas som brandfarliga enligt svensk lagstiftning, men inte enligt CLP). 


I följande föreskrifter hittar man information om de regler som finns för förvaring av brandfarliga eller explosiva varor:

    Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor, SÄIFS 2000:2.

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor, MSBFS 2016:3.

    Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av organiska peroxider, SÄIFS 1996:4.

    Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av väteperoxid, SÄIFS 1999:2.Artikeln uppdaterades senast: 2024-05-06


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.