Vanlige spørsmål om GDPR

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.


Dette er en sammenstilling av spørsmål og svar vi har samlet angående GDPR (Generelt Data Beskyttelse Regulation).


Q. Hvem er ansvarlig for å opprettholde en databehandleravtale?

A: Det er et delt ansvar blant de involverte selskapene.


Q. Hvilken type personopplysninger finnes i systemene våre?

A: Følgende gjelder for iChemistry og iDistributor:


Obligatorisk informasjon

- Brukernavn

- Fornavn og etternavn

- Epostadresse


Valgfri informasjon

- Ansatt ID

- Tittel

- Telefonnummer


Q. Hvor lagres dataene?

A: Innenfor EU.


Q. Det er personopplysninger i våre risikovurderinger. Er det greit å lagre det i henhold til GDPR?

A: Når det gjelder risikovurderinger, bruk andre regler, og lagring av personopplysninger er OK.


Q. Hvem er ansvarlig for fjerning av personopplysninger når en ansatt sier opp?

A: Datakontrollør.


Q. Vi lagrer personopplysninger i History og i vurdering . Er det greit å lagre det her?

A: Vi bruker personopplysninger som anses nødvendige for systemet.


Q. Hvilke tiltak har vi iverksatt for å sikre overfør av personopplysninger?

A: Dette gjøres gjennom SCC-avtaler, dvs. Standard Contractual Clauses (SCC)


Q. Når er overfør utenfor EU/EØS tillatt?

A: Under visse betingelser er det tillatt å overfør personopplysninger utenfor EU/EØS-


Det er vedtak fra EU-kommisjonen om at et bestemt land utenfor EU/EØS sikrer et tilstrekkelig beskyttelse.

- Hensiktsmessige sikkerhetstiltak er tatt, for eksempel bindende bedriftsregler (BCR) eller Standard Contractual Clauses (SCC).

- Spesielle situasjoner og enkeltsaker.


Q. Har jeg rett til å bli glemt og fjern personopplysningene mine?

A: Ja, vennligst kontakt support@intersolia.com


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.