Egna produkter

Verktyg > Egna produkter


Här hittar ni produkter som ni själva har skapat via iChemistry.


Det kan vara riskkällor som uppstår under ett arbetsmoment eller egna blandningar.

Observera att dessa produkter uppdateras inte av vår SDB-avdelning men ni kan själva lägga till egna dokument till produkten, som exempelvis säkerhetsdatablad, men även andra dokument.


För att skapa nya egna produkter klickar ni på Ny.
1. Produkten finns inte inventerad i någon avdelning och kan tas bort från "Aktiva egna produkter" och kommer istället flyttas över till "Borttagna".


2. Produkten kan ej markeras för borttagning eftersom produkten finns inventerad i minst en avdelning.

I produktens iSafe kan man se alla avdelningar där produkten finns inventerad och kan avinventera dem, innan produkten kan tas bort.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.