Egna produkter

Navigera till:
Verktyg > Egna produkter
eller
Verktyg > Inventering > Lägg till > Skapa


Skapa egna produkter i iChemistry

Det kan finnas olika anledningar att skapa en egen produkt, till exempel: 


- för att skapa en riskkälla till riskbedömning såsom en viss typ av damm eller rök
- för att inventera in produkter som inte kräver något säkerhetsdatablad enligt lag
- för produkter där ni inte önskar vår uppdateringstjänst


Viktigt att komma ihåg är att dessa egenskapade produkter inte hålls uppdaterade av Intersolia, men ni kan själva lägga till egna dokument till produkten, som exempelvis säkerhetsdatablad, men även andra dokument. 


Via Verktyg > Egna produkter hittar ni produkter som ni själva har skapat via iChemistry. Därifrån kan du även skapa nya egna produkter.


För att skapa nya egna produkter klickar ni på Ny och fyll i formuläret.


Inventera

När ni är nöjda kan ni inventera in den egna produkten till den avdelningen ni önskar. Det gör ni genom att ställa er på önskad avdelning, gå till Verktyg > Inventering > Lägg till > Sök efter den egna produkten med produktnamn eller produktnummer. Inventera sedan in produkten som vanligt.

Skapa riskkällor endast för riskbedömning

Checkboxen "Produkten/ämnet/källan är avsedd endast för riskbedömning och kan ej inventeras": Klicka i denna ruta om det ni skapar är en riskkälla som inte ska inventeras in som en produkt. Då kan den endast hämtas i riskbedömningmodulen.

Ta bort egna produkter

För att ta bort egenskapade produkter, gå till Verktyg > Egna produkter och markera den produkt ni önskar ta bort. Det går bara att markera produkter som inte används på någon avdelning, se nedan.


1. Produkten finns inte inventerad i någon avdelning. Ni har därmed möjlighet att, om ni vill, ta bort produkten.


2. Produkten kan ej markeras för borttagning eftersom produkten finns inventerad i minst en avdelning.

I produktens iSafe kan ni se alla avdelningar där produkten finns inventerad och kan avinventera dem, innan produkten kan tas bort.


Egna produkter på restriktions- och förbudslistor

Om ni vill att de egna produkterna ska visas på en restriktions- eller förbudslista: gå till iSafe för den egna produkten, klicka sedan på Redigera och sedan lägga till listan manuellt.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.