*Skillnaden på egenskapad (lokal) och Intersolia-produkt

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny- Verktyg - Egna produkter


Fråga: Hur kan man se skillnaden på egna (lokala) produkter och Intersolia produkter?


Svar: Intersolia-produkt

Intersolias produkter är säkerhetsdatablad som man har inventerat i sitt system från den globala databasen.

Varje produkt blir tilldelad ett i-nummer som är Intersolias produktnummer. Produktens säkerhetsdatablad blir uppdaterat av Intersolia.


I produktens iSafe under "Namn och benämning" kan man se den generella informationen om produkten, är det en Intersolia produkt kommer det inte flaggas något.


Välj produkt > iSafe > Visa sammansättning (Längst ner i iSafe)> Synonymer och handelsnamn

Under "Synonymer och Handelsnamn" kan man även se man om produkten har ett i-nummer.I inventeringen kommer produkten att få en grön ikon:


Svar: Egna (lokala) produkter

Egna (lokala) produkter är produkter som inte baseras på inmatade säkerhetsdatablad och kommer inte uppdateras av Intersolia. Produkten skapas lokalt och är bara synlig i ert system.

Att skapa egna produkter har flera användningsområden. Det kan användas för att skapa en riskkälla för riskbedömningen, om du skapar egna säkerhetsdatablad (SDB) eller om du vill skapa en produkt där du inte behöver ha SDB enligt lagstiftning.

För information om hur man skapar egna produkter:

Egenskapade produkterI produktens iSafe under "Namn och benämning" kan man se produktens generella information och om det är en lokal produkt kommer den flaggas upp med "Lokal produkt".Välj produkt > iSafe > Visa sammansättning (Längst ner i iSafe)> Synonymer och handelsnamn

Under "Synonymer och Handelsnamn" har inte egna (lokala) produkter något tilldelat i-nummer.I inventeringen kommer den egna (lokala) produkten att få en grön ikon med en blå linje:


Redigera produkt nummer och handelsnamn

Om ert system har möjlighet att redigera handelsnamn och produktnummer kan man även kontrollera om produkten är egenskapad.

Min lista > Välj produkt > Redigera > Ändra handelsnamn och produkt namn


Återställ information för en Intersolia-produkt:


För att återställa handelsnamnet och produktnumret kan man klicka på pilarna till höger om varje fält

Min lista > Välj produkt > Redigera > Klicka på pilarnaÅterställ information för egna (lokal) produkter:

För att återställa handelsnamnet och produkt numret kan man klicka på pilarna till höger om varje fält.

Min lista > Välj produkt > Redigera > Klicka på pilarna

När en egen produkt återställs kommer fälten att bli tomma.
Skapa egna produkter: Läs mer härHjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.