Vad betye Autoinloggning?

Gäller för: IChemistry

FInns att hitta: Inställningar > Användare > Skapa användare/Ändra användare


Detta är användbart om ni har en gemensam användare och du inte vill att någon ska kunna återställa eller ändra lösenordet för den gemensamma användaren.


Gå till Inställningar > Användare > Skapa användare / I användarinställningsdetaljer kan du markera kryssrutan "Autoinloggning".


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.