Hanteringsinstruktioner - Överför information från SDB

Navigera till:
Verktyg > Riskbedömning > Steget Hanteringsinstruktioner

Överför information från SDB

I riskbedömningen / riskvärderingen kan man med ett enkelt knapptryck klistra in information som kommer från säkerhetsdatabladet. Med den informationen kan man anpassa sin riskbedömning och aktivitet utefter information från SDB. Den information som automatiskt fylls i fälten beror på vilka sektioner som har valts till sin uppdateringstjänst.


Välj vilka avsnitt som informationen ska överföras från: 


Egna instruktioner till användaren

För att respektive fält ska automatiskt fyllas i genom att klicka på knappen för "Överför information från SDB" bör man på följande sektioner:


Farliga egenskaper = Sektion 2

Hantering = Sektion 7

Personlig skyddinstruktion = sektion 8

Avfallsintruktioner = Sektion 13

Första hjälpen = Sektion 4

Brand = Sektion 5


Förebyggande åtgärder är ett fritextfält och här bör man beskriva vilka åtgärder man har tilltagit för aktiviteten.

Förutsättningar

  • För att försäkra sig om att information till fälten Personlig skyddsinstruktion, Avfallsinstruktioner, Första hjälpen och Brand ska fyllas i måste ni har avsnitt 4,5,7,8 och 13 inkluderat i er SDB-uppdateringstjänst. (Fälten kan i undantagsfall vara ifyllda med information om andra kunder har samma SDB och prenumererar på avsnitten) 
  • Ni behöver ha avsnitt 4,5,8 och 13 inkluderat i er skyddsbladsmall (Ställs in av Kundtjänst)


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.