Håndteringsinstruksjoner - Overfør informasjon fra SDB

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.

Navigere til:
Verktøy > vurdering > Trinnhåndteringsinstruksjoner

Overfør informasjon fra SDB

I risikovurdering / risikovurdering kan du lime inn informasjon som kommer fra sikkerhetsdatabladet med et enkelt knappeklikk.Med denne informasjonen kan du justere risikovurdering og aktiviteten din i henhold til informasjon fra SDB.Informasjonen som automatisk fylles ut i feltene avhenger av hvilke deler som er valgt for deres oppdateringstjeneste.


Velg hvilke deler du vil overfør informasjon fra:Lokalt instruksjoner til sluttbrukere

For at hvert felt skal fylles ut automatisk ved å klikke på knappen "Overfør informasjon fra SDB", må du abonnere på følgende seksjoner:


Fareidentifikasjon = Seksjon 2

Håndtering = Seksjon 7

Personlig beskyttelse = Seksjon 8

Dekontaminering og avfall = Seksjon 13

Førstehjelp = seksjon 4

Brann= Seksjon 5


Forebyggende tiltak er et fritekstfelt

Krav:

  • Kundeservice må slå på innstillingen for å gjøre knappen synlig under håndteringsinstruksjoner.
  • Kunden har versjonen for Risikovurdering v3.
  • For å sikre at feltene er fylt ut med informasjon for feltene "Personlig beskyttelse", "Dekontaminering og avfall", "Førstehjelp" og "Brann" må kunden ha seksjon 4,5,7,8 og 13 inkludert i sin SDB-oppdatering.(Felter kan fylles ut hvis andre kunder har samme SDB og har delene i SDB-oppdateringen deres)
  • Kunden må ha 4,5,8 og 13 inkludert i malen for sikkerhetsark (dette kan angis av kundeservice)


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.