Uteslut avdelning från Riskbedömning

Gäller för: iChemistry

Finnas att hitta: Meny > Grunddata > Avdelningsinformation,  Meny > Överblick och Meny > Verktyg > Riskbedömning


Uteslut avdelning från Riskbedömning

Uteslutning av en avdelning från Riskbedömning innebär att man kan välja att inte riskbedöma inventerade produkter på en specifik avdelning i iChemistry.

Det kommer visas via Överblicken och även i riskbedömningsmodulen. Det kan finnas olika skäl till att man önskar att exkludera en avdelning och som användare finns nu denna möjlighet.


Avdelningsinformation

Meny > Grunddata > Avdelningsinformation


1. Välj avdelning i avdelningsträdet. OBS: Om man väljer en avdelning som har flera underavdelningar kommer även de avdelningarna att exkluderas. Gå därför in på respektive underavdelning för att avmarkera.

2. Markera rutan vid "Uteslut denna avdelning från Riskbedömningar" för att utesluta respektive avdelning och underavdelningarna.


Klicka på Spara för att ändringen ska gå igenom.


Riskbedömning

Har avdelningen uteslutits från riskbedömningar kommer flaggorna i riskbedömningsmodulen att bli gråa och en informationstext meddelar att "Avdelningen är utesluten från riskbedömning".Överblick

Beslut om att utesluta avdelningen från riskbedömningar kommer att vara synligt i Meny > Överblick.

Under "Att göra" finns en checklista på avdelningar som har "För gamla riskbedömningar" och "Ej riskbedömda produkter"


Ej utesluten avdelning från riskbedömningar:


Utesluten avdelning från riskbedömningar:
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.