Uteslut avdelning från riskbedömning

Navigera till:
Inställningar > Allmänt > Avdelningsinformation

Uteslut avdelning från Riskbedömning

Om du har produkter på en avdelning, för vilka du inte kommer att göra en riskbedömning i iChemistry, kan du välja att utesluta den avdelningen från riskbedömning. På så sätt kommer dessa produkter inte att visas i översikten under "Ej riskbedömda produkter" eller med röda flaggor i riskbedömningsmodulen.


Avdelningsinformation

Inställningar > Avdelningsinformation


1. Välj avdelning i avdelningsträdet. OBS: Om man väljer en avdelning som har flera underavdelningar kommer även de avdelningarna att exkluderas. Gå därför in på respektive underavdelning för att avmarkera.

2. Markera rutan vid "Uteslut denna avdelning från Riskbedömningar" för att utesluta respektive avdelning och underavdelningarna.


3. Klicka på Spara.


Riskbedömning

Har avdelningen uteslutits från riskbedömningar kommer flaggorna i riskbedömningsmodulen att bli gråa. 

En informationstext meddelar att "Avdelningen är utesluten från riskbedömning".Överblick

Om du har valt att utesluta en avdelning från riskbedömning, kommer produkter på den avdelningen inte att visas i Överblicken > Att göra för "Ej riskbedömda produkter".


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.