Kopiera en riskbedömning

Navigera till:
Verktyg > Riskbedömning > Ny > Kopiera


Om du har gjort en riskbedömning för en produkt, och ska riskbedöma ytterligare en produkt med liknande egenskaper och risker, behöver du inte starta en helt ny riskbedömning. Istället kan du duplicera den tidigare riskbedömningen och använda den som bas för den nya produkten. 


Observera att all data kopieras från den tidigare riskbedömningen, vilket innebär att den är baserad på säkerhetsdatabladet för den första produkten. Du behöver alltså granska informationen i alla stegen innan du signerar den nya kopierade riskbedömningen.


Hur kopierar jag en riskbedömning?

Tänk dig ett scenario där du har gjort en riskbedömning för en lackfärg, och sedan köper ni in en liknande lackfärg i en annan färg med liknande egenskaper och risker, och du skulle vilja använda mycket av datan från den redan signerade riskbedömningen. 


För att kopiera den tidigare signerade riskbedömningen, börja med att klicka på den nya produkten i listan "Ej riskbedömda produkter".


Du kommer då till första sidan av riskbedömningen. Klicka på Kopiera:


Sök efter den tidigare signerade riskbedömningen genom att skriva in namnet på aktiviteten (1). Klicka på förstoringsglaset (2). Klicka på rätt aktivitet i listan (3) och klicka sedan på Fortsätt (4).


Riskbedömningen kommer nu att förifyllas med all data som tidigare lades till i den signerade riskbedömningen. Gå igenom alla stegen i riskbedömningen genom att klicka på Nästa och gör de nödvändiga anpassningarna för den nya produkten längs vägen.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.