Riskbedömning: Varningar


Varningar


Som ett verktyg i ert riskbedömningsarbete har man möjlighet att arbeta med s.k Varningar.

Varningar aktiveras av information från säkerhetsdatabladet och/eller information som man angett i sin bedömning.

Notera att dessa ska användas som riktlinjer i ert riskbedömningsarbete.

Varningar som kan dyka upp är:


  • Denna produkt innehåller minst ett ämne som är förbjudet att använda
  • Restriktioner för förvaring
  • Olyckor har förekommit
  • Kontinuerlig mätning med explosimeter krävs
  • Kontinuerlig mätning av halter i luft kan krävas
  • Arbetet ska övervakas och lyft av person ur utrymme ska vara förberett
  • Denna produkt har restriktioner på grund av hygieniska gränsvärden
  • Krav på certifiering enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2017:3


Exempel:


Under "Hantering och exponering" har punkten för "Tidigare olyckor och/eller tillbud har inträffat" markerats.

Varningen "Olyckor har förekommit" bekräftar att man har vidtagit åtgärd.


Skriv in information om vilken åtgärd som har tagits och sedan välj "Bekräfta". 

Därmed blir varningen bekräftad av den användaren som man loggat in med.


För att skriva över varningen går det att ändra texten, men den bekräftade varningen kvarstår.


Ta bort varningens bekräftelse genom att gå till sammanfattningen i riskbedömningen (sista steget innan signering) och under rubriken "Varningar" kan man välja att klicka på krysset för att ta bort bekräftelsen. Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.