Bedöm flera produkter samtidigt

Om du har flera produkter som används i samma process/aktivitet, eller om produkter har närapå identiska risker kopplade till sig, har du möjlighet att göra en gruppriskbedömning, det vill säga inkludera flera produkter i samma riskbedömning.


Du hittar dessa riskbedömningar i samma lista som riskbedömningar för enskilda produkter. Se exempel i bilden nedan, där fler än tre produkter ingår:För att skapa en riskbedömning med mer än en produkt, gå till Riskbedömning > Klicka på Ny eller välj en produkt i listan under Ej riskbedömda produkter.


Välj vilka produkter du vill ha med genom att välja dem i rullgardinsmenyn bredvid Produkter. Om produkten är inventerad i den aktuella avdelningen ser du produkten i rullgardinsmenyn. Om produkten inte finns i inventeringen, välj Andra produkter längst ner och sök efter den produkt du vill inkludera.
Om du väljer flera produkter för din riskbedömning, kommer iChemistry att presentera viktig data från produkternas SDB, till exempel alla kombinerade piktogram.


Om Produkt 1 är och Brandfarlig och Frätande, och Produkt 2 är Hälsofarlig och Skadlig, kommer alla dessa piktogram tillsammans att visas och överföras till det aktivitetsbaserade säkerhetsbladet:Genom att klicka på Grunddata i riskbedömningsmenyn får du tillgång till information om faror, användningsplatser, rekommenderad säkerhetsutrustning och mycket mer, för alla produkter som ingår, vilket kommer väl till pass när du skapar hanteringsinstruktioner för det aktivitetsbaserade säkerhetsbladet.


Basera skyddsbladet på en produkts säkerhetsdatablad


Om riskbedömningen (aktiviteten) omfattar mer än en produkt behöver du bestämma vilken produkt du vill att riskbedömningen huvudsakligen ska baseras på. (Ett tips är att använda produkten med mest allvarliga faroangivelser)


När du skapar Hanteringsinstruktioner kan du använda informationen från ett av produktens säkerhetsdatablad. Om du vill använda informationen direkt från säkerhetsdatabladet, välj vilken produkts säkerhetsdatablad du vill samla in informationen från rullgardinsmenyn och klicka på överföringsknappen till höger:Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.