Bedöm flera produkter samtidigt

Om du har flera produkter som används i samma process/aktivitet, eller om produkter har närapå identiska risker kopplade till sig, har du möjlighet att göra en gruppriskbedömning, det vill säga inkludera flera produkter i samma riskbedömning.


Gå till Riskbedömning > Ny eller klicka på en produkt i listan "Produkter utan riskbedömning"


Välj vilka produkter du vill ha med genom att välja dem i rullgardinsmenyn bredvid Produkter. Om produkten är inventerad i den aktuella avdelningen ser du produkten i rullgardinsmenyn. Om produkten inte finns i inventeringen, välj Andra produkter längst ner och sök efter den produkt du vill inkludera.


Huvudprodukt


Om riskbedömningen/aktiviteten omfattar mer än en produkt måste du bestämma vilken produkt du vill att riskbedömningen huvudsakligen ska baseras på. (Ett tips är att använda produkten med mest allvarliga faroangivelser)


Du väljer huvudprodukten under avsnittet "Hanteringsinstruktioner" och du kan välja din produkt i rullgardinsmenyn.


Basera skyddsbladet på följande produkts säkerhetsdatablad:Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.