Riskbedömning: Hanteras mer än 2 månader

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny > Verktyg > Riskbedömning > Hantering och exponering


Q: När behöver jag bocka i rutan för "Hanteras mer än 2 månader per år" som finns under hantering och exponering i riskbedömningen?


A:  Denna ruta kan bockas i när ens produkt är kopplad till "Periodiska mätningar av vissa kemiska kämnen". Vilket innebär om en produkt innehåller ett kemiskt ämne enlig 50§ AFS 2011:19 50 och främst när exponering vid inandning kan förekomma ska riskbedömningen innefatta vissa mätningar.

Exponeras man för ämnet under totalt 2 månader (1440 timmar / 86 400 min) per år i sin aktivitet bör man bocka i rutan. Då kommer man i sin riskbedömning i iChemistry koppla ett dokument för de mätningar som bör ha gjorts.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.