Beredskapsplan (Riskbedömning)

Nedan text är hämtad direkt från AFS 2011:19 12 § gällande krav på Beredskapsplan:

Beredskapsplan för olyckor och nödsituationer 

12 § En beredskapsplan med rutiner och instruktioner enligt 11 § ska upprättas om det av undersökningen och riskbedömningen följer att olyckor och nödsituationer kan uppkomma som kräver omedelbara åtgärder för att skydda arbetstagare.


Beredskapsplanen ska innehålla uppgifter om:

  1. Vid vilka händelser omedelbara åtgärder krävs.
  2. Vilka uppgifter särskilt utsedda personer har vid sådana händelser.
  3. Vilka skadebegränsande åtgärder som omedelbart ska genomföras, vilken skyddsutrustning som då behövs och var den finns.
  4. Hur berörda arbetstagare ska informeras om händelsen.
  5. Vilka varningssystem som finns och hur de fungerar.
  6. När utrymning ska ske.
  7. Var utrustning för första hjälpen finns.Övningar ska genomföras i den omfattning som behövs för att beredskapsplanen ska följas då en olycka eller en nödsituation uppstår.


Länk till AFS 2011:19

 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.