Engångsåtgärder i riskbedömningen

Navigera till:
  • Riskbedömning > Ytterligare steg (Sammanfattningssida, Hälsa, Säkerhet och Miljö) > Engångsåtgärder
  • Översikt > Engångsåtgärder


Vad är en engångsåtgärd i riskbedömning?


När du arbetar med din riskbedömning kan du identifiera vissa säkerhetsrelaterade uppgifter som behöver utföras. Det kan till exempel innebära att någon köper skyddsutrustning som handskar, kontrollerar filter/ventilation/ögondusch eller vidtar andra åtgärder. I sådana situationer kan du skapa dessa uppgifter direkt i riskbedömningen, och ett e-postmeddelande skickas till den person du väljer som ansvarig för uppgiften.


Skapa en engångsåtgärd i riskbedömningen


Du kan skapa engångsåtgärder i slutet av riskbedömningen på följande platser:


- Sista sidan där du ser alla dina obligatoriska och valfria uppgifter

- Hälsa

- Säkerhet

- Miljö

När du har fyllt i uppgifterna och klickat på "Spara och stäng" eller "Klar," skickas ett e-postmeddelande till personen som har utsetts som ansvarig. E-postmeddelandet innehåller en länk som leder dig till en sida där den ansvariga personen, efter att ha slutfört uppgiften, kan markera en kryssruta för "Completed" och sedan spara den.
I Överblicken ser du aktiva och slutförda engångsåtgärder:Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.