Livsmedelshantering

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny > Grunddata > Avdelningsinformation / Meny > Förteckningar > Produkt > Livsmedelsbearbetning /

Välj produkt > iSafe > Redigera 

(Finns som en tilläggsfunktion)


1. Avdelningsinformation

2. Lägg till produkter

4. iSafe

5. Riskbedömning med livsmedelssäkerhet

6. Aktivitetens skyddsblad

7. Förteckning - Livsmedelshantering


Livsmedelsbearbetning är en funktion där användaren kan klassa avdelningar som livsmedelsklassade avdelningar och produkter med livsmedelsbearbetningskategorier. Detta kan vara allt från smörjmedel i utrustning till ytbeläggning i förpackning. Användaren anger typen av kontakt och användningsområde. (Denna modul hjälper företag som hanterar livsmedel och för uppfylla ISO 22000 krav).

  • Avdelningen klassificerad som livsmedelsklassad avdelning kommer att markeras med en ikon i avdelningsträdet.
  • En ny obligatorisk uppgift i riskbedömningen om livsmedelsbearbetning kommer flaggas upp
  • Skyddsbladet får en ny sektion med tilläggsinformation "Livsmedelshantering"


1. Avdelningsinformation

Gå till Meny > Grunddata > Avdelningsinformation

  • Markera önskad avdelning som ska flaggas upp till "Livsmedelsklassad avdelning".
  • Avdelningen får en ny ikon - Glas och gaffel ikon2. Lägg till produkter

  • I den "Livsmedelsklassade avdelningen" kan man nu lägga till produkter som är klassade som livsmedelsbearbetningsprodukter eller används i den processen. (Se här hur man lägger till nya produkter Inventering)


3. Redigera produkt

Välj din produkt i den livsmedelsklassade avdelningen och klicka på Redigera. Under grundläggande produktinformation går det nu att kategorisera sin produkt enligt NFS standard.


Dessa val kommer att vara synliga i iSafe med symboler, kategorier och ikoner4. iSafe

Symboler och kategorier som har valts till blir synliga i iSafe:5. Riskbedömning med livsmedelssäkerhet

När avdelningen har blivit klassad som en "Livsmedelsklassad avdelning" kommer riskbedömningen ta hänsyn till valet man gjort i avdelningsinformationen och ett nytt obligatoriskt moment i riskbedömningen kommer vara synligt. Om produkten har klassificerats i "Redigera produkt" kommer denna information vara förifylld i riskbedömningen, men om det inte finns någon information kommer det vara tomt.6. Aktivitetens skyddsblad

När riskbedömningen är signerad kommer aktivitetens skyddsblad även ta med information om livsmedelsklassningen:7. Rapport - Livsmedelshantering

Gå till Meny > Förteckningar > Produkter > Livsmedelshantering
källa: https://info.nsf.org/USDA/categories.html, https://www.iso.org/iso-22000-food-safety-management.htmlHjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.